پرسنل طرح

 • مجتبی ذوالجودی
  مجری ملی طرح
  مجتبی ذوالجودی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • مهری اثناعشری
  مدیر ملی طرح
  مهری اثناعشری
  تحصیلات : شماره تماس :
 • رضا طارقیان
  کارشناس پایش و ارزیابی
  رضا طارقیان
  تحصیلات : شماره تماس :
 • مهدی صفری اسکویی
  هماهنگ‌کننده پایدارسازی
  مهدی صفری اسکویی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • یوسفعلی احمدی
  معاون پروژه
  یوسفعلی احمدی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • محمدرضا اکبری
  هماهنگ کننده پروژه
  محمدرضا اکبری
  تحصیلات : شماره تماس :