پرسنل طرح

 • مجتبی ذوالجودی
  مجری ملی طرح
  مجتبی ذوالجودی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • مهری اثناعشری
  مدیر ملی طرح
  مهری اثناعشری
  تحصیلات : شماره تماس :
 • امیر مافی
  معاون طرح
  امیر مافی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • مهدی صفری اسکویی
  کارشناس ارشد مالی و قراردادها
  مهدی صفری اسکویی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • یوسفعلی احمدی
  هماهنگ کننده پروژه
  یوسفعلی احمدی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • محمدرضا اکبری
  هماهنگ کننده پروژه
  محمدرضا اکبری
  تحصیلات : شماره تماس :