پرسنل طرح

 • ندا فلسفی
  هماهنگ کننده پروژه کشاورزی پایدار
  ندا فلسفی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • نسرین مقدم
  کارشناس امور اداری
  نسرین مقدم
  تحصیلات : شماره تماس :
 • گیسو پروز
  کارشناس فنی استانی طرح
  گیسو پروز
  تحصیلات : شماره تماس :
 • حمید سلطانی
  کارشناس فنی
  حمید سلطانی
  تحصیلات : شماره تماس :
 • اسماعیل آهنگری
  کارشناس فنی استانی طرح
  اسماعیل آهنگری
  تحصیلات : شماره تماس :
 • ابولفضل آبشت
  کارشناس طرح
  ابولفضل آبشت
  تحصیلات : شماره تماس :