سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست پیشینه تاریخی سازمان حفاظت محیط زیست
تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد منابع در کشور ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته، چشمگیر بوده و تسریع در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در سال 1346 در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزی، دارایی، ‌جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات‌وحش کشور، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه‌های جانورشناسی را نیز در بر گرفت.
در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به "سازمان حفاظت محیط زیست" و نام شورای‌عالی شکاربانی و نظارت بر صید به "شورای‌عالی حفاظت محیط زیست" تبدیل شد و امور زیست‌محیطی از جمله پیشگیری از اقدام های زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد. در سال 1353 پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 21 ماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه‌ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتهای برنامه‌های رشد و توسعه برخوردار گردید.
در راستای تحقق یکی از اهداف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست تحت عنوان تدوین طرح ها و پروژه های تحقیقات و پژوهشی منطقه ای، ملی و بین المللی در زمینه مسایل زیست محیطی، سازمان حفاظت محیط زیست از سال 2005 میلادی به نمایندگی از دولت ایران و در همکاری با صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) ایجاد یک پروژه بین المللی با هدف کاهش یا حذف دائمی تهدیدات و به طور کلی پایداری و بقاء اکوسیستمهای تالابی ایران در دستور کار خود قرار داد.
سازمان حفاظت محیط زیست از زمان آغاز به کار طرح حفاظت از تالاب های ایران تا کنون از طریق فراهم نمودن زیرساخت های اداری جهت استقرار دفتر طرح، تخصیص اعتبارات ملی به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها در راستای پیشبرد اهداف طرح و تدوین و اجرای برنامه های مدیریت زیست بومی تالاب ها و همچنین راهبری طرح توسط نماینده سازمان حفاظت محیط زیست تحت عنوان مجری ملی طرح که در حال حاضر معاون محیط زیست دریایی و تالاب های کشور عهده دار این مسئولیت می باشد، از طرح حفاظت از تالاب های ایران حمایت نموده است.
وب سایت : www.DOE.ir