دعوت به همکاری

ردیف عنوان شغلی رشته تحصیلی سن متقاضی جنسیت تعداد مورد نیاز مهارتها و صلاحیت های حرفه ای فایل پیوست
1 مدیریت پیمان تامین نیروی انسانی به منظور راهبر ی "طرح حفاظت از تالابهای ایران" -- -- -- 1 موسساتي كه تمايل به همكاري دارند مي بايست، قيمت پيشنهادي و مدارك موردنياز و تضامين را به شرح ذيل، حداكثر تا تاريخ 1403/1/25به آدرس بزرگراه حكيم (شرق به غرب)، حدفاصل بزرگراه شيخ فضل اله و يادگار امام، پارك طبيعت پرديسان، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت محيط زيست دريايي و تالابها- "دفتر طرح حفاظت از تالابهاي ايران"- تلفن: 02188241658 تحويل نمايند. لینک دانلود
2 تمدید زمانی "تولید محتوا، اقلام اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی با هدف پشتیبانی از پایدارسازی دستاوردهای طرح حفاظت از تالاب‌های ایران" -- -- -- 1 علاقمندان مایل به همکاری می بایست، در سه پاکت مجزا، پاکت الف: ضمانتنامه معتبر بانکی ب:مدارک حقوقی و رزومه -پاکت ج: قیمت پیشنهادی، در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 1402/7/9 ساعت 15، به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران به نشانی: بزرگراه حکیم، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام، پارک پردیسان، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، معاونت محیط زیست دریایی ارسال نمایند. لینک دانلود
3 اصلاحیه شماره 2 - چارچوب شرح خدمات " انجام اقدامات پشتیبانی در جهت اجرای رویدادهای پایدارسازی فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های" -- -- -- 1 علاقمندان مایل به همکاری می بایست، در سه پاکت مجزا، پاکت الف: ضمانتنامه معتبر بانکی ب:مدارک حقوقی و رزومه -پاکت ج: قیمت پیشنهادی، در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 140/06/26ساعت 15، به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران به نشانی: بزرگراه حکیم، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام، پارک پردیسان، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، معاونت محیط زیست دریایی ارسال نمایند. لینک دانلود
4 تمدید زمانی چارچوب شرح خدمات " انجام اقدامات پشتیبانی در جهت اجرای رویدادهای پایدارسازی فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های" -- -- -- 1 علاقمندان مایل به همکاری می بایست، در سه پاکت مجزا، پاکت الف: ضمانتنامه معتبر بانکی ب:مدارک حقوقی و رزومه -پاکت ج: قیمت پیشنهادی، در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 1402/06/25ساعت 13، به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران به نشانی: بزرگراه حکیم، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام، پارک پردیسان، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، معاونت محیط زیست دریایی ارسال نمایند. لینک دانلود
5 تمدید زمانی جذب مشاور ملی زنجیره ارزش سبز -- -- -- 1 افراد واجد صلاحیت می توانند ضمن مطالعه شرح خدمات، نسبت به تکمیل دو فرم پیوست اقدام نموده و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه رزومه خود، تا تاریخ 17 شهریور 1402 به آدرس پست الکترونیکی به شرح ذیل ارسال نمایند. Wetland.ciwp@gmail.com لینک دانلود
6 تولید محتوا، اقلام اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی با هدف پشتیبانی از پایدارسازی دستاوردهای طرح حفاظت از تالاب‌های ایران -- -- -- 1 علاقمندان مایل به همکاری می بایست، در سه پاکت مجزا، پاکت الف: ضمانتنامه معتبر بانکی ب:مدارک حقوقی و رزومه -پاکت ج: قیمت پیشنهادی، در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 22/06/1402 ساعت 13، به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران به نشانی: بزرگراه حکیم، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام، پارک پردیسان، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، معاونت محیط زیست دریایی ارسال نمایند. لینک دانلود
7 تمدید زمانی آگهی استخدام "مشاور ملی پایدارسازی" -- -- -- 1 افراد واجد صلاحیت می توانند ضمن مطالعه شرح خدمات، نسبت به تکمیل دو فرم پیوست اقدام نموده و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه رزومه خود، تا تاریخ 10شهریور 1402 به آدرس پست الکترونیکی به شرح ذیل ارسال نمایند. Wetland.ciwp@gmail.com لینک دانلود
8 اصلاحیه شماره 1 - چارچوب شرح خدمات " انجام اقدامات پشتیبانی در جهت اجرای رویدادهای پایدارسازی فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های" -- -- -- 1 علاقمندان مایل به همکاری می بایست، در دو پاکت مجزا، پاکت الف: مدارک حقوقی و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش‌افزوده، سوابق کاری، پرینت سه ماهه گردش حساب بانکی شرکت با مهر بانک)-پاکت ب: قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت)، در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 08/06/1402 ساعت 13، به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران به نشانی: بزرگراه حکیم، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام، پارک پردیسان، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، معاونت محیط زیست دریایی ارسال نمایند. لینک دانلود
9 جذب مشاور ملی زنجیره ارزش سبز - - - 1 افراد واجد صلاحیت می توانند ضمن مطالعه شرح خدمات، نسبت به تکمیل دو فرم پیوست اقدام نموده و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه رزومه خود، تا تاریخ 10 شهریور 1402 به آدرس پست الکترونیکی به شرح ذیل ارسال نمایند. Wetland.ciwp@gmail.com لینک دانلود
10 چارچوب شرح خدمات " انجام اقدامات پشتیبانی در جهت اجرای رویدادهای پایدارسازی فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های" - - - 1 علاقمندان مایل به همکاری می بایست، در دو پاکت مجزا، پاکت الف: مدارک حقوقی و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش‌افزوده، سوابق کاری، پرینت سه ماهه گردش حساب بانکی شرکت با مهر بانک)-پاکت ب: قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت)، در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 08/06/1402 ساعت 13، به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران به نشانی: بزرگراه حکیم، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام، پارک پردیسان، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، معاونت محیط زیست دریایی ارسال نمایند. لینک دانلود
11 استخدام مشاور ملی پایدارسازی -- -- -- 1 افراد واجد صلاحیت می توانند ضمن مطالعه شرح خدمات، نسبت به تکمیل دو فرم پیوست اقدام نموده و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه رزومه خود، تا تاریخ 3 شهریور 1402 به آدرس پست الکترونیکی به شرح ذیل ارسال نمایند. Wetland.ciwp@gmail.com لینک دانلود
12 تجدید آگهی "تامین نیرو انسانی به منظور راهبری "طرح حفاظت از تالاب های ایران" در قالب مدیریت پیمان" -- -- -- -- موسساتي كه تمايل به همكاري دارند مي بايست، قيمت پيشنهادي و مدارك موردنياز و تضامين را به شرح ذيل، حداكثر تا تاريخ 1402/3/23 به آدرس بزرگراه حكيم (شرق به غرب)، حدفاصل بزرگراه شيخ فضل اله و يادگار امام، پارك طبيعت پرديسان، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت محيط زيست دريايي و تالابها- "دفتر طرح حفاظت از تالابهاي ايران"- تلفن: 02188241658 تحويل نمايند. لینک دانلود
13 شرح خدمات نظارت بر فعالیت شرکت های مجری "همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع‌زیستی" -- -- -- 1 اشخاص که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی (پروپوزال)، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (آگهی تاسیس، آگهی های تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا تاریخ 1402/3/7 به آدرس مندرج در شرح خدمات ارسال نمایند. لینک دانلود
14 تامین نیرو انسانی به منظور راهبری "طرح حفاظت از تالاب های ایران" در قالب مدیریت پیمان -- -- -- 1 موسساتي كه تمايل به همكاري دارند مي بايست، قيمت پيشنهادي و مدارك موردنياز و تضامين را به شرح ذيل، حداكثر تا تاريخ 1402/3/13 به آدرس بزرگراه حكيم (شرق به غرب)، حدفاصل بزرگراه شيخ فضل اله و يادگار امام، پارك طبيعت پرديسان، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت محيط زيست دريايي و تالابها- "دفتر طرح حفاظت از تالابهاي ايران"- تلفن: 02188241658 تحويل نمايند. لینک دانلود
15 آگهی مجدد چارچوب شرح خدمات شناسایی و معرفی الگوهای کاهش ردپای کربن در تالاب ها با مشارکت جوامع محلی (پایلوت در تالاب های شادگان و زریوار) -- -- -- 1 اشخاص که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی (پروپوزال)، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (آگهی تاسیس، آگهی های تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا تاریخ 1402/02/30 به آدرس مندرج در شرح خدمات ارسال نمایند. لینک دانلود
16 چارچوب شرح خدمات شناسایی و معرفی الگوهای کاهش ردپای کربن در تالاب ها با مشارکت جوامع محلی (پایلوت در تالاب های شادگان و زریوار) -- -- -- 1 اشخاص که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی (پروپوزال)، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (آگهی تاسیس، آگهی های تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا تاریخ 1402/02/23 به آدرس مندرج در شرح خدمات ارسال نمایند. لینک دانلود
17 تسهیلگری برگزاری کارگاه ظرفیت گستری کارکنان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران -- -- -- 1 افرادی که تمایل به همکاری دارند می‌بایست نامه درخواست، طرح پیشنهادی (مطابق فرمت پیوست)، سوابق کاری و مدارک خود را همراه با سوابق دستیار به صورت نسخه الکترونیک تا پایان وقت اداری تا تاریخ 1402/02/18به آدرس الکترونیک wetland.ciwp@gmail.com, hrciwp2022@gmail.com , Ciwp.vacancy@gmail.com ارسال نمایند. لینک دانلود
18 نظارت بر فعالیت شرکت های مجری "همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع‌زیستی" -- -- -- 1 اشخاص حقوقی که تمايل به همكاري دارند لطفاً،‌ طرح توجیهی (پروپوزال)، قيمت پيشنهادي و مدارك موردنياز (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت/ سمن، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام‌های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریزهزینه‌ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 31 فروردین 1402 به کارشناس طرح در استان (اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان آذربایجان شرقی، سرکار خانم پروز) تحویل نمایند. لینک دانلود
19 تمدید زمانی اجرای اقدامات نوآورانه حفاظت از تالاب در بین جوامع محلی تالاب‌های شادگان و بختگان -- -- -- 1 اشخاصی که تمايل به همكاري دارند،‌ طرح توجیهی (پروپوزال)، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (آگهی تاسیس، آگهی‌های تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گامهای اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه‌ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا تاریخ 1402/1/26به آدرس مندرج در شرح خدمات ارسال نمایند. لینک دانلود
20 الگوسازی مدرسه در مزرعه برای کاهش مصرف آب و نهاده‌های شیمیایی در راستای کاهش تعارض بخش کشاورزی و اکوسیستم تالابی -- -- -- 1 اشخاصی که تمايل به همكاري دارند،‌ طرح توجیهی (پروپوزال)، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (آگهی تاسیس، آگهی‌های تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گامهای اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه‌ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا تاریخ 1402/1/26به آدرس مندرج در شرح خدمات ارسال نمایند. لینک دانلود
21 شرح خدمات: پشتیبانی و تجهیز مرکز اکوکمپ با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (تالاب گاوخونی) -- -- -- 1 احتراما به اطلاع میرساند معاونت محیط زیست دریایی و تالابها در قالب طرح حفاظت از تالابهای ایران در نظر دارد طبق شرح خدمات پیوست، »پشتیبانی و تجهیز مرکز اکوکمپ با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر )تالاب گاوخونی(« را عملیاتی نماید. لذا در صورت تمایل به همکاری، پیش فاکتور به همراه ریز هزینهها و کسورات قانونی مهر و امضاء شده و مدارك حقوقی )مجوز نشر و... ( و رزومه )خلاصه سوابق( را حداکثر تا تاریخ 19/1/1412 به نشانی مندرج در شرح خدمات ارسال نمایید. لینک دانلود
22 تمدید زمانی شرح خدمات بررسی تنوع زیستی و ارائه راهکارهای حفاظت مشارکتی با جوامع محلی (با تاکید بر گونه های شاخص در تالاب میقان) -- -- -- 1 اشخاصی که تمايل به همكاري دارند،‌ طرح توجیهی (پروپوزال)، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (آگهی تاسیس، آگهی‌های تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گامهای اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه‌ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا تاریخ 1402/2/4به نشانی مندرج در فایل پیوست تحویل نمایند. لینک دانلود
23 تسهیلگری کارگاه‌های آموزشی مشارکتی با موضوع: آشنایی با مفاهیم گردشگری تالابی و نقش آن در معیشت جوامع محلی حاشیه تالاب -- -- -- 1 افرادی که تمایل به همکاری دارند می‌بایست نامه درخواست، طرح پیشنهادی (مطابق فرمت پیوست)، سوابق کاری و مدارک خود را همراه با سوابق دستیار به صورت نسخه الکترونیک تا پایان وقت اداری تا تاریخ 15/11/1401 به آدرس الکترونیک wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمایند. لینک دانلود
24 تسهیلگری کارگاههای آموزشی مشارکتی با موضوع: نقش اخلاق مهندسی در اثربخشی اجرای فعالیتهای کشاورزی پایدار -- -- -- 1 افرادی که تمایل به همکاری دارند می‌بایست نامه درخواست، طرح پیشنهادی (مطابق فرمت پیوست)، سوابق کاری و مدارک خود را همراه با سوابق دستیار به صورت نسخه الکترونیک تا پایان وقت اداری تا تاریخ 1401/11/15به آدرس الکترونیک wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمایند. لینک دانلود
25 پشتیبانی لجستیک از برگزاری روز جهانی تالاب‌ها در استان خوزستان- اهواز، 13 بهمن 1401 -- -- -- 1 اشخاص حقوقی که تمايل به همكاري دارند لطفا قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت/ سمن، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام‌های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریزهزینه‌ها و کسورات قانونی مطابق جدول زیر) حداکثر تا تاریخ 1401/11/4 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران لینک دانلود
26 ارزيابي اثربخشي تكنيكهاي به زراعي بر كاهش مصرف آب و نهاده هاي شيميايي در سطح مزارع پايلوت استقرار كشاورزي پايدار (سايتهاي اجرايي: حوضه آبريز درياچه اروميه و حوضه هاي تالابي بختگان و شادگان) -- -- -- 1 اشخاص حقوقی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی (پروپوزال) و سایر مدارک مطابق با توضیحات ارائه شده در شرح خدمات حداکثر تا تاریخ 1401/10/24به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب های ایران ارسال نمایند. لینک دانلود
27 شرح خدمات "تقویت مراکز پشتیبان تجارت الکترونیک در حاشیه دریاچه ارومیه" -- -- -- 1 اشخاص حقوقی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی (پروپوزال) و سایر مدارک مطابق با توضیحات ارائه شده در شرح خدمات حداکثر تا تاریخ 1401/10/27به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب های ایران ارسال نمایند. لینک دانلود
28 آگهی مجدد تامين نيروي انساني(متخصص/ كارشناس) به منظور راهبري طرح حفاظت از تالاب های ایران در قالب مديريت پيمان -- -- -- 1 پيشنهاد دهندگان بايد پس از انجام بررسي و تحقيقات لازم پيرامون شرايط مناقصه، درصد كل پيشنهادي خود را طبق پيوست شماره 1 (مندرج در فایل شرح خدمات پیوست) اين مجموعه (برگ پيشنهاد قيمت) براي كل كارهاي مندرج در اسناد مناقصه محاسبه، تكميل و حداکثر تا پایان ساعات اداری مورخ 1401/10/17، به دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران به نشانی مندرج در فایل پیوست تحویل نمایند. لینک دانلود
29 خريد تجهيزات -- -- -- 1 موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست، در دو پاکت مجزا، پاکت الف: طرح پیشنهادی، مدارک حقوق و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش‌افزوده، سوابق کاری، مستندات، پرینت سه ماهه (اخیر) گردش حساب بانکی شرکت با مهر بانک)-پاکت ب: قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت)، حداکثر تا پایان ساعات اداری مورخ 1401/6/29، به دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران به نشانی مندرج در فایل پیوست تحویل نمایند لینک دانلود
30 سازماندهی و توانمندسازی گروه های هم آب در شرکت های تعاونی تولید روستایی شبکه آبیاری و زهکشی شهرستان مهاباد، آذربایجان غربی -- -- -- 1 اشخاصی که تمايل به همکاری دارند، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (آگهی تاسیس، آگهی های تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري رزومه) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارک حقوقی) پاکت ب: پيشنهاد مالي مهر و موم شده به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا مورخ 6 مهر به آدرس: ارومیه، بلوار باهنر، جنب خیابان وکیلی، اداره کل حفاظت محیط زیست غربی اتاق 121، داخلی 320 آقای آرمین حبیبی نمائید. لینک دانلود
31 شرح خدمات "برگزاری جشنواره تولیدات محلی و ایجاد غرفه های بازاررسانی در راستای توسعه مشاغل دوستدار منابع تالابی در حاشیه تالاب قوری گول" -- -- -- 1 اشخاصی که تمايل به همکاری دارند، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (آگهی تاسیس، آگهی های تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري رزومه) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارک حقوقی) پاکت ب: پيشنهاد مالي مهر و موم شده به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا مورخ 6 مهر به آدرس: تبریز، چهارراه آبرسان، اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، بخش محیط طبیعی اتاق 17 خانم گیسو پروز نمائید. لینک دانلود
32 کارشناس پایش و ارزیابی - - - 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) مهلت ارسال رزومه 27 شهریور1401 لینک دانلود
33 تهیه فیلم مستند در خصوص فعالیت‌های طرح حفاظت از تالاب‌های ایران -- -- -- 1 موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست، در دو پاکت مجزا، پاکت الف: طرح پیشنهادی، مدارک حقوق و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش‌افزوده، سوابق کاری، مستندات، پرینت سه ماهه (اخیر) گردش حساب بانکی شرکت با مهر بانک)-پاکت ب: قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت)، حداکثر تا پایان ساعات اداری مورخ 27/6/1401 ، به دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران به نشانی مندرج در فایل پیوست تحویل نمایند لینک دانلود
34 استخدام کارشناس امور اداری و منابع انسانی -- -- - 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) مهلت ارسال رزومه 17 شهریور لینک دانلود
35 راه اندازی ایستگاه تالاب‌نگری در محل مرکز بازدیدکنندگان تالاب شادگان، (در مجاورت روستای صراخیه) -- -- -- 1 اشخاص حقوقی که تمايل به همكاري دارند،‌ طرح پیشنهادی(بدون ذکر قیمت)در فایل PDF و سوابق کاری و مدارک حقوقی(روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش‌افزوده)را در فایلPDF دیگر هرکدام کمتراز 2 مگ (kb2000) به ایمیلwetland.ciwp@gmail.comارسال کنند وپاکت قیمت پیشنهادی بهمراه ریزهزینه‌ها وکسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات برارزش افزوده (9%)) مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت درساعات اداری حداکثر تا 5شهریور به پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالابها، طرح حفاظت ازتالابهای ایران لینک دانلود
36 چهارچوب شرح خدمات راه‌اندازی سایت پرنده‌نگری تالاب بختگان -- -- -- 1 اشخاصی که تمايل به همکاری دارند، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (آگهی تاسیس، آگهی های تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري رزومه) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارک حقوقی) پاکت ب: پيشنهاد مالي مهر و موم شده به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا مورخ 6 شهریور به آدرس: شیراز- خیابان فلسطین- نبش اردیبهشت، اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، تحویل یوسف رفیعی (09124337661) در دبیرخانه مدیریت زیست بومی نمائید. لینک دانلود
37 پروژه "راه اندازی ایستگاه تالاب‌نگری در محل مرکز بازدید کنندگان تالاب شادگان، (در مجاورت روستای صراخیه)" -- -- -- 1 اشخاص حقوقی که تمايل به همكاري دارند،‌ طرح پیشنهادی(بدون ذکر قیمت)در فایل PDF و سوابق کاری و مدارک حقوقی(روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش‌افزوده)را در فایلPDF دیگر هرکدام کمتراز 2 مگ (kb2000) به ایمیلwetland.ciwp@gmail.comارسال کنند وپاکت قیمت پیشنهادی بهمراه ریزهزینه‌ها وکسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات برارزش افزوده (9%)) مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت درساعات اداری حداکثر تا 26مرداد به پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالابها، طرح حفاظت ازتالابهای ایران لینک دانلود
38 فراخوان بازسازی، تجهیز و راه اندازی مرکز سیپای بختگان و ظرفیت‌سازی و آگاهی‌بخشی جامعه محلی در آن مرکز -- -- -- 1 علاقه مندان به همکاری، میتوانند قیمت پیشنهادی و مدارك مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری-رزومه، گردش مالی حساب شرکت (سه ماه اخیر)) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارك حقوقی و سوابق کاری -پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده%3)) حداکثر تا مورخ 1401/4/25به آدرس: شیراز- خیابان فلسطین- نبش اردیبهشت، اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، تحویل آقای یوسف رفیعی ) ارسال کنید. لینک دانلود
39 تمدید زمانی فراخوان راه اندازی سایت پرنده نگری تالاب بختگان -- -- -- -- علاقه مندان به همکاری، میتوانند قیمت پیشنهادی و مدارك مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری-رزومه، گردش مالی حساب شرکت (سه ماه اخیر)) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارك حقوقی و سوابق کاری -پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده%3)) حداکثر تا مورخ 1401/3/8 به آدرس: شیراز- خیابان فلسطین- نبش اردیبهشت، اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، تحویل آقای یوسف رفیعی ) نمایید لینک دانلود
40 فراخوان مجدد " پشتیبانی از اقدامات نظارتی و راهبری طرح در استان فارس" -- -- -- -- علاقه مندان به همکاری، میتوانند قیمت پیشنهادی و مدارك مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری-رزومه، گردش مالی حساب شرکت (سه ماه اخیر)) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارك حقوقی و سوابق کاری -پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده%3)) حداکثر تا مورخ 1401/3/8 به آدرس: شیراز- خیابان فلسطین- نبش اردیبهشت، اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، تحویل آقای یوسف رفیعی ) ارسال کنید. لینک دانلود
41 چارچوب شرح خدمات راه اندازی سایت پرنده نگری تالاب بختگان -- -- -- 1 اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی (پروپوزال)، قیمت پیشنهادی و مدارك مورد نیاز (آگهی تاسیس، آگهی های تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارك حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گامهای اجرایی پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده(9 %)) حداکثر تا تاریخ 1401/3/2به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارك پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی لینک دانلود
42 تمدید زمانی فراخوان "پشتیبانی از اقدامات نظارتی و راهبری طرح در استان خوزستان" -- -- -- 1 علاقه‌مندان به همكاري، می‌توانند قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه، گردش مالی حساب شرکت (سه ماه اخیر)) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و سوابق کاری -پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه‌ها و کسورات قانونی(مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا مورخ 1401/2/26 به تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارسال کنند لینک دانلود
43 فراخوان "پشتیبانی از اقدامات نظارتی و راهبری طرح در استان خوزستان" -- -- -- 1 علاقه‌مندان به همكاري، می¬توانند قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه، گردش مالی حساب شرکت (سه ماه اخیر)) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و سوابق کاری -¬پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه‌ها و کسورات قانونی(مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا مورخ 20/2/1401 به تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارسال کنند لینک دانلود
44 فراخوان " پشتیبانی از اقدامات نظارتی و راهبری طرح در استان فارس" -- -- -- 1 علاقه مندان به همکاری، میتوانند قیمت پیشنهادی و مدارك مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری-رزومه، گردش مالی حساب شرکت (سه ماه اخیر)) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارك حقوقی و سوابق کاری -پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده%3)) حداکثر تا مورخ 1401/2/21 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارك پردیسان، معاونت محیطزیست دریایی و تالابها، طرح حفاظت از تالابهای ایران ارسال کنید لینک دانلود
45 تمدید زمانی فراخوان توسعه کسب و کارهای خرد از طریق ایجاد بازارچه‌های محلی در روستاهای حاشیه تالاب‌های شادگان، بختگان و حرای میناب -- -- -- 1 علاقمندان به همکاری می بایست، قیمت پیشنهادی و مدارك مورد نیاز (آگهی های تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری رزومه) را طبق فرایند تاسیس، آگهی استعلام در دو پاکت مجزا( پاکت الف: مدارك حقوقی، طرح توجیهی (پروپوزال)-پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا مورخ 1401/2/19 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارك پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالابهای ایران ارسال نمایید. لینک دانلود
46 فراخوان اثرات تغییر اقلیم بر خدمات اکوسیستمی تالاب شادگان و ارائه راهکارهای سازگاری با آنها -- -- -- 1 اشخاصي كه تمايل به همكاري دارند لطفا، طرح توجيهي (پروپوزال)، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسيس، روزنامه تغييرات، اساسنامه شركت/ سمن، گواهي ارزش افزوده، سوابق كاري- رزومه و طرح پيشنهادي) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارك حقوقي و طرح پيشنهادي به همراه فازبندي و گامهاي اجرايي-پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ريز هزينه ها و كسورات قانوني مطابق جدول زير) حداكثر تا تاريخ 1401/02/19 به آدرس: تهران، بزرگراه حكيم، پارك پرديسان، طرح حفاظت از تالابهای ايران ارسال نمائيد. لینک دانلود
47 تمدید فراخوان طرح تنوع بخشی به معیشت های سازگار با منابع تالابی (حوضه تالاب شادگان) -- -- -- 1 موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست طرح پیشنهادی (بدون ذکر قیمت) در یک فایل PDF و مدارک حقوقی و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزشافزوده و سوابق کاری مرتبط شرکت و گروه کارشناسی آن) را در قالب یک فایل PDF کمتر از 2 مگ (2000kb) به ایمیل wetland.ciwp@gmail.com ارسال کند و پاکت قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت؛ ممهور) را در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 1401/2/8،به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران ارسال نمایند. لینک دانلود
48 تمدید فراخوان طرح تنوع بخشی به معیشت های سازگار با منابع تالابی (حوضه تالاب شادگان) -- -- -- 1 موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست طرح پیشنهادی (بدون ذکر قیمت) در یک فایل PDF و مدارک حقوقی و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزشافزوده و سوابق کاری مرتبط شرکت و گروه کارشناسی آن) را در قالب یک فایل PDF کمتر از 2 مگ (2000kb) به ایمیل wetland.ciwp@gmail.com ارسال کند و پاکت قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت؛ ممهور) را در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 1401/2/8،به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران ارسال نمایند. لینک دانلود
49 فراخوان "اجرای اقدامات كوچك گردشگری در حاشيه تالاب كانی برازان" -- -- -- 1 اشخاصي كه تمايل به همكاري دارند لطفا، طرح توجيهي (پروپوزال)، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسيس، روزنامه تغييرات، اساسنامه شركت/ سمن، گواهي ارزش افزوده، سوابق كاري- رزومه و طرح پيشنهادي) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارك حقوقي و طرح پيشنهادي به همراه فازبندي و گامهاي اجرايي-پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ريز هزينه ها و كسورات قانوني مطابق جدول زير) حداكثر تا تاريخ 1401/02/17 به آدرس: تهران، بزرگراه حكيم، پارك پرديسان، طرح حفاظت از تالابهای ايران ارسال نمائيد. لینک دانلود
50 تمدید فراخوان طرح تنوع بخشی به معیشت های سازگار با منابع تالابی (حوضه تالاب شادگان) -- -- -- 1 موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست طرح پیشنهادی (بدون ذکر قیمت) در یک فایل PDF و مدارک حقوقی و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزشافزوده و سوابق کاری مرتبط شرکت و گروه کارشناسی آن) را در قالب یک فایل PDF کمتر از 2 مگ (2000kb) به ایمیل wetland.ciwp@gmail.com ارسال کند و پاکت قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت؛ ممهور) را در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 1401/2/8،به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران ارسال نمایند. لینک دانلود
51 فراخوان مجدد طرح تنوع بخشی به معیشت های سازگار با منابع تالابی (حوضه تالاب بختگان) -- -- -- 1 موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست طرح پیشنهادی (بدون ذکر قیمت) در یک فایل PDF و مدارک حقوقی و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزشافزوده و سوابق کاری مرتبط شرکت و گروه کارشناسی آن) را در قالب یک فایل PDF کمتر از 2 مگ (2000kb) به ایمیل wetland.ciwp@gmail.com ارسال کند و پاکت قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت؛ ممهور) را در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 1401/2/8،به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران ارسال نمایند. لینک دانلود
52 فراخوان "برگزاری جشنواره تولیدات محلی و ایجاد غرفه های بازاررسانی در راستای توسعه مشاغل دوستدار منابع تالابی در حاشیه تالاب کانی برازان" -- -- -- 1 علاقمندان به همکاری می بایست، قیمت پیشنهادی و مدارك مورد نیاز (آگهی های تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری رزومه) را طبق فرایند تاسیس، آگهی استعلام در دو پاکت مجزا( پاکت الف: مدارك حقوقی، طرح توجیهی (پروپوزال)-پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا مورخ 1401/2/5 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارك پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالابهای ایران ارسال نمایید. لینک دانلود
53 توسعه کسب و کارهای خرد از طریق ایجاد بازارچه‌های محلی در روستاهای حاشیه تالاب‌های شادگان، بختگان و حرای میناب -- -- -- 1 علاقمندان به همکاری می بایست، قیمت پیشنهادی و مدارك مورد نیاز (آگهی های تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری رزومه) را طبق فرایند تاسیس، آگهی استعلام در دو پاکت مجزا( پاکت الف: مدارك حقوقی، طرح توجیهی (پروپوزال)-پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا مورخ 1401/2/7 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارك پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالابهای ایران ارسال نمایید. لینک دانلود
54 فراخوان طرح تنوع بخشی به معیشت های سازگار با منابع تالابی (حوضه تالاب شادگان) -- -- -- 1 موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست طرح پیشنهادی (بدون ذکر قیمت) در یک فایل PDF و مدارک حقوقی و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزشافزوده و سوابق کاری مرتبط شرکت و گروه کارشناسی آن) را در قالب یک فایل PDF کمتر از 2 مگ (2000kb) به ایمیل wetland.ciwp@gmail.com ارسال کند و پاکت قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت؛ ممهور) را در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 1401/1/31،به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران ارسال نمایند. لینک دانلود
55 فراخوان طرح تنوع بخشی به معیشت های سازگار با منابع تالابی (حوضه تالاب بختگان) -- -- -- 1 موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست طرح پیشنهادی (بدون ذکر قیمت) در یک فایل PDF و مدارک حقوقی و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزشافزوده و سوابق کاری مرتبط شرکت و گروه کارشناسی آن) را در قالب یک فایل PDF کمتر از 2 مگ (2000kb) به ایمیل wetland.ciwp@gmail.com ارسال کند و پاکت قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت؛ ممهور) را در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 1401/2/1،به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران ارسال نمایند. لینک دانلود
56 کارشناس ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی رسانی (CEPA) -- -- -- 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) مهلت ارسال رزومه 28 مهر ماه لینک دانلود
57 فراخوان طرح تنوع‌بخشی به معیشت‌های سازگار با منابع تالابی شرکت های فنی و مهندسی بومی و سمن های بومی -- -- -- موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست طرح پیشنهادی (بدون ذکر قیمت) در یک فایل PDF و مدارک حقوقی و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزشافزوده و سوابق کاری مرتبط شرکت و گروه کارشناسی آن) را در قالب یک فایل PDF کمتر از 2 مگ (2000kb) به ایمیل wetland.ciwp@gmail.com ارسال کند و پاکت قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت؛ ممهور) را در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 1401/1/28،به دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران ارسال نمایند. لینک دانلود
58 فراخوان مناقصه یک مرحله ای "انجام تسهيلات برگزاری رويدادهای آموزشی، توانمندسازی و انتقال تجارب" فایل شماره 2 -- -- -- 1 شركتها يا موسساتي كه تمايل به همكاري دارند مي بايست، قيمت پيشنهادي و مدارك موردنياز (روزنامه تأسيس، روزنامه تغييرات، اساسنامه شركت، گواهي ارزش افزوده، سوابق كاري پرينت سه ماهه اخير گردش حساب شركت با مهر بانك)، طبق فرايند مناقصه در دو پاكت مجزا (الف و ب) حداكثر تا پايان وقت اداري تاريخ 30/1/1401 به دفتر طرح حفاظت از تالابهاي ايران بزرگراه حكيم، حدفاصل بزرگراه شيخ فضل اله و يادگار امام، پارك طبيعت پرديسان، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت محيط زيست دريايي و تالابها- تلفن: 02188241658 تحویل نمایند لینک دانلود
59 فراخوان مناقصه یک مرحله ای "انجام تسهيلات برگزاری رويدادهای آموزشی، توانمندسازی و انتقال تجارب" فایل شماره 1 -- -- -- 1 شركتها يا موسساتي كه تمايل به همكاري دارند مي بايست، قيمت پيشنهادي و مدارك موردنياز (روزنامه تأسيس، روزنامه تغييرات، اساسنامه شركت، گواهي ارزش افزوده، سوابق كاري پرينت سه ماهه اخير گردش حساب شركت با مهر بانك)، طبق فرايند مناقصه در دو پاكت مجزا (الف و ب) حداكثر تا پايان وقت اداري تاريخ 30/1/1401 به دفتر طرح حفاظت از تالابهاي ايران بزرگراه حكيم، حدفاصل بزرگراه شيخ فضل اله و يادگار امام، پارك طبيعت پرديسان، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت محيط زيست دريايي و تالابها- تلفن: 02188241658 تحویل نمایند لینک دانلود
60 پشتیبانی لجستیک از برگزاری روز جهانی تالاب‌ها در استان فارس -- -- -- 1 فراخوان «پشتیبانی لجستیک از برگزاری روز جهانی تالاب‌ها در استان فارس» به شماره نیاز ۱۱۰۰۰۰۳۰۷۲۰۰۰۰۷۹ از 21 دی ماه 1400 به مدت چهار روز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/needAdvancedSearch.do قابل دسترسی می باشد. لینک دانلود
61 استخدام «کارورز تدارکات، خرید و امور مالی» -- -- -- 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) و مهلت ارسال رزومه تا 14 آذر 1400 می باشد. لینک دانلود
62 تهیه و تامین تجهیزات الکترونیکی برای مراکز تالابی شادگان، بختگان و قوری گل -- -- -- -- شركتها يا موسساتي كه تمايل به همكاري دارند مي بايست، قيمت پيشنهادي و مدارك موردنياز (روزنامه تأسيس، روزنامه تغييرات، اساسنامه شركت، گواهي ارزشافزوده، سوابق كاري)، طبق فرايند مناقصه در دو پاكت مجزا (الف و ب) در ساعات اداري حداكثر تا تاريخ 1400/9/14ساعت 13 ،به نشاني: (بزرگراه حكيم (شرق به غرب)، حدفاصل بزرگراه شيخ فضل اله و يادگار امام، پارك طبيعت پرديسان، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت محيط زيست دريايي و تالابها به دفتر طرح حفاظت از تالابهاي ايران - تلفن: 02188241658 تحويل نمايند. لینک دانلود
63 فراخوان تهیه و تامین ابزارهای پایش تالاب ها -- -- -- - شركتها یا موسساتی كه تمایل به همكاری دارند می بایست، قیمت پیشنهادی و مدارك موردنیاز (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزشافزوده، سوابق كاری- پرینت سه ماهه اخیر گردش حساب شركت با مهر بانك(، طبق فرایند مناقصه در دو پاكت مجزا) الف و ب (حداكثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1400/08/24به دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران) بزرگراه حكیم شرق به غرب، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام، پارك طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریایی و تالابها- تحویل نمایند. لینک دانلود
64 استخدام کارشناس فنی استان خوزستان مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی، منابع آب و سایر رشته های مرتبط -- -- 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) مهلت ارسال رزومه 1 آذر ماه 1400 لینک دانلود
65 استخدام کارشناس فنی استان فارس مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی، منابع آب و سایر رشته های مرتبط -- - 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) مهلت ارسال رزومه 1 آذر ماه 1400 لینک دانلود
66 فراخوان استخدام مشاور پرداخت به ازای خدمات اکوسیستمی کارشناس ارشد یا دکترا در مدیریت منابع طبیعی، مهندسی منابع طبیعی، اقتصاد محیط زیست و سایر رشته های مرتبط -- -- 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال درخواست خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com براساس شرح خدمات اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران مهلت ارسال درخواست 30 آبان 1400 می باشد. لینک دانلود
67 فراخوان پروژه معیشت سازگار با منابع تالابی در روستا‌های منتخب حاشیه تالاب بختگان استان فارس -- -- -- 1 موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست، در دو پاکت مجزا، پاکت الف: مدارک حقوق و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش‌افزوده، سوابق کاری، پاکت ب: قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت)، در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 1400/8/25ساعت 14، به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به نشانی: بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام، پارک پردیسان، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، معاونت محیط زیست دریایی، تلفن: 02188241658) تحویل نمایند. لینک دانلود
68 فراخوان پروژه معیشت سازگار با منابع تالابی در روستاهای منتخب پروژه ارتقاء مدیریت محیط زیستی و معیشت پایدار در تالاب شادگان -- -- -- -- از علاقمندان به همکاری دعوت می شود باتوجه به فراخوان ، حداکثر تا ۱۴۰۰/۸/۱۴ طرح پیشنهادی خود در این زمینه را به آدرس پست الکترونیکی wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمایند. لینک دانلود
69 فراخوان تبدیل بازی صفحه ای «تالاب من» به بازی آنلاین و آفلاین موبایلی -- -- -- -- فراخوان «تبدیل بازی صفحه ای «تالاب من» به بازی آنلاین و آفلاین موبایلی» به شماره نیاز ۱۱۰۰۰۰۳۰۷۲۰۰۰۰۷۸ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/needAdvancedSearch.do قابل دسترسی بوده و تاریخ اتمام تا پایان ساعت کاری روز 21 شهریور 1400 می باشد. لینک دانلود
70 ارزیاب ملی برای ارزیابی پایان دوره پروژه احیای دریاچه ارومیه -- -- -- 1 فرصت شغلی ارزیاب ملی برای ارزیابی پایان دوره پروژه احیای دریاچه ارومیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.iran.un.org یا www.ir.undp.org عنوان شغلی NATIONAL CONSULTANCY FOR “TERMINAL EVALUATION OF WETLANDS LAKE URMIA COMPONENT” مراجعه نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) بوده و مهلت ارسال رزومه تا 1 مهر 1400 می باشد. لینک دانلود
71 چهارچوب شرح خدمات "تهیه و نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی هدایت جاده‌ای تالاب‌های قوری‌گل و قره‌قشلاق" -- -- -- 1 اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ مدارك مورد نياز (آگهی تاسیس، آگهی های تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه ) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی - پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه‌ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده (9%)) حداکثر تا تاریخ 1400/05/26 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط‌زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، ، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
72 چهارچوب شرح خدمات "مدیریت دامداری در حاشیه تالاب نئور و ارائه راهکارهای کاهش ورود آلاینده‌ها" -- -- -- 1 اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی (پروپوزال)، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت/ سمن، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام‌های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه‌ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 20/05/1400 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
73 درخواست طرح توجیهی و استعلام قیمت پروژه "طراحی و راه‌اندازی وبسایت‌های اطلاع رسانی تالاب‌های قوری گل، قره قشلاق، نوروزلو و سولدوز" --- --- --- --- به اطلاع می‌رساند معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها در قالب طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در نظر دارد بر اساس برنامه کاری سالانه، طرح و طبق شرح خدمات پیوست، پروژه طراحی و راه اندازی وب سایت‌های اطلاع رسانی تالاب‌های قوری گل، قره قشلاق، نوروزلو و سولدوز را اجرایی کند. لذا در صورت تمایل به همکاری، خواهشمند است قیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز(روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری-رزومه) در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارک حقوقی و سوابق کاری و پاکت ب: پیشنهاد مالی) حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 18/05/1400 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به آدرس؛ تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کدپستی 14639141111 ارسال کنید. لطفا قبل از ارسال، فایل پیوست را مطالعه فرمایید. لینک دانلود
74 فایل اکسل شرح خدمات انجام تسهیلات برگزاری، امور لجستیكی و پشتیبانی رویدادها: (كارگاه- نشست- جلسات- بازدید- تامین مدرس و تسهیلگر و...) -- -- -- -- شركتها یا موسساتی كه تمایل به همكاری دارند می بایست، قیمت پیشنهادی و مدارك موردنیاز (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزشافزوده، سوابق كاری- پرینت سه ماهه اخیر گردش حساب شركت با مهر بانك(، طبق فرایند مناقصه در دو پاكت مجزا) الف و ب (حداكثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1400/5/10به دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران) بزرگراه حكیم شرق به غرب، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام، پارك طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریایی و تالابها- تلفن: 02188241658تحویل نمایند. لینک دانلود
75 شرح خدمات انجام تسهیلات برگزاری، امور لجستیكی و پشتیبانی رویدادها: (كارگاه- نشست- جلسات- بازدید- تامین مدرس و تسهیلگر و...) -- -- -- -- شركتها یا موسساتی كه تمایل به همكاری دارند می بایست، قیمت پیشنهادی و مدارك موردنیاز (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزشافزوده، سوابق كاری- پرینت سه ماهه اخیر گردش حساب شركت با مهر بانك(، طبق فرایند مناقصه در دو پاكت مجزا) الف و ب (حداكثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1400/5/10به دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران) بزرگراه حكیم شرق به غرب، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام، پارك طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریایی و تالابها- تلفن: 02188241658تحویل نمایند. لینک دانلود
76 فراخوان «تهیه و نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی هدایت مسیر تالاب‌های قوری‌گل و قره‌قشلاق» -- -- -- -- فراخوان «تهیه و نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی هدایت مسیر تالاب‌های قوری‌گل و قره‌قشلاق» به شماره نیاز ۱۱۰۰۰۰۳۰۷۲۰۰۰۰۳۸ از 23 خرداد 1400 به مدت چهار روز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/needAdvancedSearch.do قابل دسترسی می باشد. لینک دانلود
77 فراخوان «شناسایی و اولویت‌بندی آبخوان‌های اثرگذار بر تالاب کانی برازان» -- -- -- -- فراخوان «شناسایی و اولویت‌بندی آبخوان‌های اثرگذار بر تالاب کانی برازان» به شماره نیاز ۱۱۰۰۰۰۳۰۷۲۰۰۰۰۳۳ از 23 خرداد 1400 به مدت چهار روز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/needAdvancedSearch.do قابل دسترسی می باشد. لینک دانلود
78 فراخوان «طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی تالاب‌های قوری‌گل، قره‌قشلاق، نوروزلو و سولدوز» -- -- -- -- فراخوان «طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی تالاب‌های قوری‌گل، قره‌قشلاق، نوروزلو و سولدوز» به شماره نیاز ۱۱۰۰۰۰۳۰۷۲۰۰۰۰۳۴ از 23 خرداد 1400 به مدت چهار روز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/needAdvancedSearch.do قابل دسترسی می باشد. لینک دانلود
79 استخدام مشاور پرداخت به ازای خدمات اکوسیستمی مهندسی و مدیریت منابع طبیعی، اقتصاد محیط زیست و دیگر رشته های مرتبط با این حوزه -- -- 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران مهلت ارسال 28 خرداد 1400 لینک دانلود
80 فراخوان «تدوین مدل و الگوی پروژه ﻫﻤﮑﺎري در اﺣﯿﺎي درﯾﺎﭼﻪي اروﻣﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار و ﺣﻔﺎﻇﺖ از تنوع زیستی» -- -- -- -- فراخوان «تدوین مدل و الگوی پروژه ﻫﻤﮑﺎري در اﺣﯿﺎي درﯾﺎﭼﻪي اروﻣﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار و ﺣﻔﺎﻇﺖ از تنوع زیستی» به شماره نیاز 1100003072000026 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/needAdvancedSearch.do قابل دسترسی می باشد. لینک دانلود
81 آگهی مناقصه یک مرحله‌ای موضوع: پیمان مدیریت پرسنل در قالب پرداخت بیمه و مالیات مطابق قوانین رایج کشور داشتن‌ تجربه،‌ حسن‌ سابقه،‌ داشتن حداقل یک قرارداد مشابه یا همکاری با سازمان‌های بین المللی -- -- 1 موسساتی که تمایل به همکاری دارند می بایست، در دو پاکت مجزا، پاکت الف: مدارک حقوق و رزومه (روزنامه تأسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش‌افزوده، سوابق کاری، پاکت ب: قیمت پیشنهادی (مهر و امضا شده روی سربرگ رسمی شرکت)، در ساعات اداری حداکثر تا تاریخ 19/2/1400 ساعت 14، به دفتر طرح حفاظت از تالاب¬های ایران به نشانی: بزرگراه حکیم (شرق به غرب)، حدفاصل بزرگراه شیخ فضل اله و یادگار امام، پارک پردیسان، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، معاونت محیط زیست دریایی، تلفن: 02188241658) تحویل نمایند. لینک دانلود
82 کارشناس امور مالی و قراردادها حسابداری -- -- -- علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران مهلت ارسال 19 اردیبهشت 1402 لینک دانلود
83 کارشناس امور مالی و حسابداری حسابداری -- -- 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران مهلت ارسال 15 مرداد 1400 لینک دانلود
84 بازاگهی پروژه " تهیه کلیپ های کوتاه از پرندگان تالابی فلامینگو، کفچه نوک و آنقوت به ترتیب در زیستگاه‌های تالاب درگه سنگی، دریاچه ارومیه و تالاب سولدوز در استان آذربایجان غربی" -- -- -- 1 بازاگهی پروژه " تهیه کلیپ های کوتاه از پرندگان تالابی فلامینگو، کفچه نوک و آنقوت به ترتیب در زیستگاه‌های تالاب درگه سنگی، دریاچه ارومیه و تالاب سولدوز در استان آذربایجان غربی" به شماره نیاز 1100003072000030 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/needAdvancedSearch.do از تاریخ 18 خرداد به مدت پنج روز فرصت دارد و بارگذاری شده و قابل دسترسی می باشد لینک دانلود
85 مشاور سازگاری و تاب آوری اکوسیتم های تالابی در برابر تغییرات اقلیمی مهندسی مدیریت منابع طبیعی، تغییر اقلیم و رشته های مرتبط -- -- 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران مهلت ارسال 19 اردیبهشت 1400 لینک دانلود
86 استخدام کارشناس ارشد ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی رسانی ارتباطات، محیط زیست و دیگر رشته های مرتبط نظیر (روابط عمومی، علوم اجتماعی و مدیریت منابع طبیعی) -- -- 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران مهلت ارسال 6 فروردین 1400 لینک دانلود
87 استخدام معاون طرح مدیریت آبزیان و حیات وحش، مدیریت محیط زیست، مدیریت منابع طبیعی، اقتصاد منابع طبیعی -- -- 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران مهلت ارسال 15 اسفند ماه 1399 لینک دانلود
88 استخدام هماهنگ کننده پروژه الگوسازی مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه مهندسی کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی، مدیریت/مهندسی محیط زیست، مهندسی/مدیریت منابع آب، مهندسی آبیاری و زهکشی -- -- -- قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران(معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها)- محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران -- مهلت ارسال 10 بهمن ماه 1399-- رزومه خود را به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com ارسال بفرمایید. لینک دانلود
89 مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت آب و خاک، حفاظت تنوع زیستی یا سایر رشته های مرتبط با مدیریت منابع طبیعی -- -- 1 علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران مهلت ارسال 21 دی 1399 لینک دانلود
90 شرح خدمات طرح توسعه طبیعت‌گردی و بوم‌گردی تالاب کانی برازان و روستاهای حاشیه آن تیم متخصصی (با اولویت متخصصین بومی)، متشکل از تسهیلگران زن و مرد و کارشناسان باتجربه در حوزه های اکولوژیک، مسایل اقتصادی، اجتماعی، تنوع زیستی، آموزشی و گردشگری -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه و مدارک حقوقی مرتبط)، سوابق کاری و برنامه زمان بندی و تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را حداکثر تا روز شنبه مورخ 1 آذرماه سال 1399 ماه به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریائی و تالابها، دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران) ارسال نمائید. لینک دانلود
91 شرح خدمات ارتقای سطح آگاهی و مشارکت گروه‌های اصلی بهره‌بردار شامل شکارچیان، صیادان، دامداران، محیط بانان و سایر گروه‌های محلی حاشیه دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن در آذربایجان غربی و شرقی تیم متخصصی، متشکل از مدرسان و مربیان زن و مرد و کارشناسان باتجربه (اولویت با افراد و گروه‌های بومی) در حوزه‌های اکولوژیک، آب، تنوع زیستی و آموزشی -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه مدارک حقوقی مرتبط)، سوابق کاری و برنامه زمان بندی و تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 28 آبان ماه سال 1399 ماه به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریائی و تالابها، دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران) ارسال نمائید. لینک دانلود
92 فراخوان برای ارسال طرح‌های پیشنهادی با رویکرد تلفیقی در روستاهای نمونه‌ی مرحله‌ی هفتم پروژه «همکاری در احياء درياچه اروميه از طریق مشاركت جوامع محلي در استقرار كشاورزي پايدار و حفاظت از تنوع زیستی» -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی را در دو نسخه‌ی PDF و WORD تهیه و تمام ملزومات اجرایی و اداری مرسوم را در این نوشته رعایت کنند. موعد ارسال 17 آبان 1399 می باشد. لازم به ذکر است اگر در روند تهیه‌ی پیشنهاد اجرایی خود پرسشی یا ابهامی رو به رو شدید با دفتر طرح با شماره تماس 02188241658 ارتباط برقرار نمایید. لینک دانلود
93 شرح خدمات جلب مشارکت جوامع محلی در جمع‌آوری و پاکسازی پسماندهای حاشیه دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری در استان های آذربایجان غربی و شرقی تیم متخصصی از کارشناسان باتجربه (اولویت با افراد و گروه‌های بومی) در حوزه‌های آب و تنوع زیستی دارای مدارک تحصیلی در رشته‌هایی مانند مهندسی کشاورزی، مهندسی محیط‌زیست، برنامه‌ریزی فضایی روستایی و... -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه مدارک حقوقی مرتبط)، سوابق کاری و برنامه زمان بندی و تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 20 آبان ماه سال 1399 ماه به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریائی و تالابها، دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران) ارسال نمائید. لینک دانلود
94 شرح خدمات پشتیبانی انجام فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های ایران در پروژه «همکاری در احياء درياچه اروميه از طریق مشاركت جوامع محلي در استقرار كشاورزي پايدار و حفاظت از تنوع زیستی» آذربایجان غربی -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام‌های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه‌ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 99/08/18 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
95 شرح خدمات پشتیبانی انجام فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های ایران در پروژه «همکاری در احياء درياچه اروميه از طریق مشاركت جوامع محلي در استقرار كشاورزي پايدار و حفاظت از تنوع زیستی» آذربایجان شرقی -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام‌های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه¬ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 99/08/19 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
96 استعلام قیمت اقلام آگاهی افزایی در خصوص تالاب ها -- -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، قيمت پيشنهادي را در پاکت مهر و موم شده حداکثر تا تاریخ 99/08/17 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، به آدرس بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریائی و تالاب‌ها، دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارسال نمایند. لینک دانلود
97 شرح خدمات چارچوب تدوین پروپزال PTD شرکت ها و سازمانهای مردم نهادی که در حوزه توسعه روستایی و کشاورزی پایدارفعالیت دارند -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی، قیمت پیشنهادی مدارک مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری و در خصوص دانشگاه‌ها نیاز به ارائه مدارک حقوقی مرتبط می‎باشد– رزومه و طرح پیشنهادی) به همراه فازبندی، گام های اجرایی و ریز هزینه ها مشمول بر تمامی کسورات قانونی را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا روز شنبه مورخ 1399/7/5 به آدرس پست الکترونیک طرح حفاظت از تالاب‌های ایران wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمائید. لینک دانلود
98 شرح خدمات ارزشگذاری اقتصادی مشارکتی خدمات تالاب قره قشلاق تیم متخصصی، متشکل از تسهیلگرانی با سابقه کاری مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست، مطالعات اقتصادی، اقتصاد محیط زیست و ترویج و علوم اجتماعی، و یا رشته های مشابه -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند، لطفا طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه و مدارک حقوقی مرتبط)، سوابق کاری و برنامه زمان بندی و تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 20 مهر ماه سال 1399 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریائی و تالابها، دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران) ارسال نمائید. لینک دانلود
99 شرح خدمات توانمندسازی شرکت ها و سمن های مجری جهت پیاده سازی مشارکتی پروژه های کشاورزی پایدار و معیشت های سازگار با محیط زیست تیم متخصصی، متشکل از تسهیلگرانی با سابقه کاری مرتبط با کشاورزی، محیط زیست، مطالعات اقتصادی، ترویج و علوم اجتماعی، نیز مباحث سلامت و بهداشت -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند، لطفا طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه و مدارک حقوقی مرتبط)، سوابق کاری و برنامه زمان بندی و تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 2 مهر ماه سال 1399 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریائی و تالابها، دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران) ارسال نمائید. لینک دانلود
100 شرح خدمات اجرایی طرح تنوع بخشی به معیشت های خانوارهای روستایی شرکت ها و سازمانهای مردم نهادی که در حوزه توسعه روستایی فعالیت دارند -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی، قیمت پیشنهادی مدارک مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری و در خصوص دانشگاه‌ها نیاز به ارائه مدارک حقوقی مرتبط می‎باشد– رزومه و طرح پیشنهادی) به همراه فازبندی، گام های اجرایی و ریز هزینه ها مشمول بر تمامی کسورات قانونی را حداکثر تا روز شنبه مورخ 1399/6/15 به آدرس پست الکترونیک طرح حفاظت از تالاب‌های ایران wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمائید. لینک دانلود
101 شرح خدمات فعالیت ظرفیت‌گستری برای دست‌اندرکاران برنامه مدیریت تالاب‌ها (آنلاین) آب، محیط‌زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، جامعه‌شناسی و ترویج و علوم اجتماعی، اقتصاد منابع و ... -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند، لطفا طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه مدارک حقوقی مرتبط) سوابق کاری و برنامه زمان بندی، تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا تاریخ 1399/06/03 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به آدرس تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
102 شرح خدمات ارزیابی خدمات اکوسیستمی و شناسائی راهکارهای افزایش تاب آوری، سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه مدیریت منابع طبیعی، اقتصاد، ترویج و علوم اجتماعی، کنترل آلودگی های محیطی و نیز مباحث سلامت و بهداشت و یا رشته های مشابه -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند، لطفا طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه و مدارک حقوقی مرتبط)، سوابق کاری و برنامه زمان بندی و تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 12 شهریور سال 1399 ماه به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111) ارسال نمائید. لینک دانلود
103 شرح خدمات "ساماندهی مستندات طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایران و تهیه بسته ابزاری جلب مشارکت مردم در احیای تالاب ها" تحصیلات مرتبط با امور مدیریت دانش، مستندسازی، برنامه ریزی، مدیریت محیط زیست، آموزش، طراحی گرافیکی و علوم کامپیوتر -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا تاریخ 30 تیر ماه 1399 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
104 شرح خدمات برگزاری پویش مردمی جهت اجرای اقدام عمومی برای حفاظت از تالاب ها در دو سطح تالاب های سراسر کشور و دریاچه ارومیه تحصیلات مرتبط با امور رسانه، تبلیغات، محیط زیست و جامعه شناسی -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام¬های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 7 تیر ماه 1399 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
105 تمدید زمانی- شرح خدمات پشتیبانی لجستیکی از برگزاری کارگاه های آموزشی و ظرفیت سازی فعالین حوزه رسانه و خبر مرتبط با آب و تالاب و گردهمایی خبرنگاران تالابی -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ چهار شنبه 7 خرداد ماه 1399 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمایند. لینک دانلود
106 کارشناس ارتباطات طرح حفاظت از تالاب های ایران برای دریاچه ارومیه ارتباطات، روابط عمومی و محیط زیست -- -- -- علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود را به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران مهلت ارسال 5 خرداد ماه 1399 لینک دانلود
107 شرح خدمات پشتیبانی لجستیکی از برگزاری کارگاه های آموزشی و ظرفیت سازی فعالین حوزه رسانه و خبر مرتبط با آب و تالاب و گردهمایی خبرنگاران تالابی -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ چهار شنبه 10 اردیبهشت ماه 1399 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمایند. لینک دانلود
108 شرح خدمات پشتیبانی برگزاری دومین جشنواره ایده‌ها و محصولات نوآور با تأکید بر جلب مشارکت مردم در حفاظت و احیا تالاب های کشور -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ چهار شنبه 10 اردیبهشت ماه 1399 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمایند. لینک دانلود
109 بازدیدهای میدانی انتقال تجارب از مزارع و باغات سایت‌های نمونه برای کشاورزان پروژه الگوسازی مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه -- -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی، قیمت پیشنهادی مدارک مورد نیاز حداکثر تا تاریخ 30 فروردین 99 به آدرس پست الکترونیک: wetland.ciwp@gmail.com طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارسال نمائید. لینک دانلود
110 انجام تسهيلات برگزاري «نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه های تالابی کل کشور» -- -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا پس از مطالعه شرح خدمات پیوست، پاکت مالی به صورت مهر و موم شده را حداکثر تا تاریخ 20 اسفند 98 به آدرس تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارسال نمائید. لینک دانلود
111 هماهنگ کننده طرح حفاظت از تالاب های ایران مهندسی کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی، مدیریت/مهندسی محیط زیست، مهندسی/مدیریت منابع آب، مهندسی آبیاری و زهکشی -- -- 1 قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران(معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها)- محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران -- مهلت ارسال 15 فروردین ماه 1399-- رزومه خود را به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com ارسال بفرمایید. لینک دانلود
112 شرح خدمات مطالعات بازار، برندینگ و توانمندسازی جوامع محلی جهت دسترسی هر چه بهتر به بازار و ترویج کسب و کارهای سازگار با منابع دریاچه ارومیه مدیریت کسب و کار،بازاریابی، تبلیغات، برندینگ، جامعه شناسی و ترویج و علوم اجتماعی، کار آفرینی، اقتصاد منابع و محيط زيست -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی، قیمت پیشنهادی مدارک مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری و در خصوص دانشگاه‌ها نیاز به ارائه مدارک حقوقی مرتبط می‎باشد– رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 30 فروردین 99 به آدرس: تهران بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارسال نمائید. لینک دانلود
113 شرح خدمات اجرای طرح " پرداخت برای خدمات اکوسیستمی با کشاورزان حاشیه تالاب کانی برازان – روستای خورخوره" ترویج و آموزش کشاورزی، آبیاری و زهکشی، اقتصاد کشاورزی، زراعت، باغبانی، گیاهپزشکی و محیط زیست -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، سوابق کاری و برنامه زمان بندی کاری، تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را حداکثر تا تاریخ 10 بهمن ماه 1398 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) ارسال نمائید. لینک دانلود
114 چارچوب شرح خدمات برنامه ریزی منطقه ای برای حفاظت و مدیریت یکپارچه حوضه آبریز دریاچه ارومیه مدرک کاری و تجربه کاری ترجیحا مرتبط با محیط زیست- آمایش سرزمین، برنامه ریزی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی -- خانم/آقا -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی، قیمت پیشنهادی مدارک مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری – رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 98/11/26 به آدرس: تهران بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، طرح حفاظت از تالاب های ایران ارسال نمائند. لازم به ذکر است ضروری است تمام صفحات طرح پیشنهادی و مالی مهر و امضاء گردد. لینک دانلود
115 شرح خدمات پشتیبانی انجام فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های ایران در مرحله اول ظرفیت سازی و توان افزایی دبیرخانه های مدیریت زیست بومی (در سطح منطقه ای) -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را حداکثر تا تاریخ 98/11/12 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
116 شرح خدمات پشتیبانی انجام فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های ایران در پروژه «همکاری در احياء درياچه اروميه» در استان آذربایجان غربی حسابداری، کارپردازی، مستندسازی (گزارش نویسی) -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام¬های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه¬ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 14/11/98 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
117 شرح خدمات پشتیبانی انجام فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های ایران در پروژه «همکاری در احياء درياچه اروميه از طریق مشاركت جوامع محلي" در استان آذربایجان شرقی حسابداری، کارپردازی، مستندسازی (گزارش نویسی) -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 14/11/98 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
118 شرح خدمات ترجمه اطلاعات و دستاوردهای طرح حفاظت از تالاب های ایران جهت انتشار در سطح بین الملی -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ مدارک حقوقی مرتبط با دارالترجمه و سوابق کاری به همراه بودجه پیشنهادی را حداکثر تا تاریخ 98/10/24 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، ساختمان معاونت محیط زیست دریایی) یا به آدرس ایمیل wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمائید. لینک دانلود
119 ارزشیاب ملی طرح حفاظت از تالاب های ما -- -- -- -- علاقمندان می بایست رزومه کاری به همراه نامه درخواست را به آدرس ایمیل ciwp.vacancy@gmail.com ارسال نمایند. - نوشتن عنوان شغل در موضوع ایمیل ضروری می باشد. - قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران(معاونت محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست)- محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران . - مهلت ارسال 11 اسفند ماه 1398 می باشد. لینک دانلود
120 مشاور مدیریت مالی طرح حفاظت از تالاب های ایران فوق لیسانس حسابداری، مدیریت مالی، حسابرسی -- -- -- علاقمندان می بایست رزومه کاری به همراه نامه درخواست را به آدرس ایمیل ciwp.vacancy@gmail.com ارسال نمایند. - نوشتن عنوان شغل در موضوع ایمیل ضروری می باشد. - قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران(معاونت محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست)- محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران . - مهلت ارسال 5 بهمن ماه 1398 می باشد. لینک دانلود
121 کارشناس برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد برنامه ریزی کلان -- -- -- علاقمندان می بایست رزومه کاری به همراه نامه درخواست را به آدرس ایمیل ciwp.vacancy@gmail.com ارسال نمایند. - نوشتن عنوان شغل در موضوع ایمیل ضروری می باشد. - قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران(معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست)- محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست طبیعی- بلوک D- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران . - مهلت ارسال 20 دی ماه 1398 می باشد. لینک دانلود
122 طراحی و چاپ کتاب ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها -- -- -- -- طراحی و چاپ کتاب ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها در 230 صفحه، تیراژ 1000 عدد، چهار رنگ، قطع وزیری اشخاصی که تمایل به همکاری دارند، قيمت پيشنهادي را حداکثر تا تاریخ 98/09/13 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به آدرس پست الکترونیک wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمایند. لینک دانلود
123 شرح خدمات تعیین ظرفیت برد گردشگری مدرک دانشگاهی و تجربه کاری مرتبط با علوم طبیعی، اکولوژی، گردشگری، طبیعت گردی محیط زیست و منابع طبیعی، تخصص در زمینه سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری، رزومه و طرح پیشنهادی را طبق فرایند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 98/09/5 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالابها) ارسال نمائید. لینک دانلود
124 پایش جامع فاز ششم پروژه «ﻫﻤﮑﺎري در اﺣﯿﺎي درﯾﺎﭼﻪي اروﻣﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار و ﺣﻔﺎﻇﺖ از تنوع زیستی» مدیریت آبیاری، زراعت و باغبانی، اقتصاد کشاورزی، گیاه پزشکی، خاکشناسی، ترویج و آموزش کشاورزی و محیط زیست -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه مدارک حقوقی مرتبط) سوابق کاری و برنامه زمان بندی، تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی- پاكت ب: پيشنهاد مالي) حداکثر تا تاریخ 98/08/30 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالابها) ارسال نمائید. لینک دانلود
125 شرح خدمات "حفاظت از گونه‌های مهم، کلیدی یا حفاظت از زیستگاه‌های گونه‌ها در مصب‌های ورودی به دریاچه ارومیه یا تالاب‌های اقماری آن در محدوده استان آذربایجان غربی" محیط‌زیست، جامعه شناسی و ترویج و علوم اجتماعی، اقتصاد منابع -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 98/08/28 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارسال نمائید. جهت دریافت شرح خدمات بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. لینک دانلود
126 فراخوان چهارچوب شرح خدمات بازسازی، تجهیز و راه اندازی مرکز سیپای بختگان و ظرفیت‌سازی و آگاهی‌بخشی جامعه محلی در آن مرکز -- -- -- 1 علاقه مندان به همکاری، میتوانند قیمت پیشنهادی و مدارك مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری-رزومه، گردش مالی حساب شرکت (سه ماه اخیر)) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارك حقوقی و سوابق کاری -پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه- مالیات بر ارزش افزوده%3)) حداکثر تا مورخ 1401/4/25 به آدرس: شیراز- خیابان فلسطین- نبش اردیبهشت، اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، تحویل آقای یوسف رفیعی ) نمایید لینک دانلود


 • فرم دعوت به همکاری
 • * نام و نام خانودگی : * جنسیت :
 • * پست الکترونیک : * پست الکترونیک :
 • * رشته تحصیلی : * مقطع تحصیلی :
 • * تاریخ تولد :
  * عنوان شغلی مورد تقاضا :
 • * ارسال رزومه :
  * ارسال تصویر :
 • * کد امنیتی : کاراکترهای موجود در تصویر زیر را در کادر بغل وارد نمایید: