دعوت به همکاری

ردیف عنوان شغلی رشته تحصیلی سن متقاضی جنسیت تعداد مورد نیاز مهارتها و صلاحیت های حرفه ای فایل پیوست
1 شرح خدمات چارچوب تدوین پروپزال PTD شرکت ها و سازمانهای مردم نهادی که در حوزه توسعه روستایی و کشاورزی پایدارفعالیت دارند -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی، قیمت پیشنهادی مدارک مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری و در خصوص دانشگاه‌ها نیاز به ارائه مدارک حقوقی مرتبط می‎باشد– رزومه و طرح پیشنهادی) به همراه فازبندی، گام های اجرایی و ریز هزینه ها مشمول بر تمامی کسورات قانونی را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا روز شنبه مورخ 1399/7/5 به آدرس پست الکترونیک طرح حفاظت از تالاب‌های ایران wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمائید. لینک دانلود
2 شرح خدمات ارزشگذاری اقتصادی مشارکتی خدمات تالاب قره قشلاق تیم متخصصی، متشکل از تسهیلگرانی با سابقه کاری مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست، مطالعات اقتصادی، اقتصاد محیط زیست و ترویج و علوم اجتماعی، و یا رشته های مشابه -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند، لطفا طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه و مدارک حقوقی مرتبط)، سوابق کاری و برنامه زمان بندی و تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 20 مهر ماه سال 1399 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریائی و تالابها، دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران) ارسال نمائید. لینک دانلود
3 شرح خدمات توانمندسازی شرکت ها و سمن های مجری جهت پیاده سازی مشارکتی پروژه های کشاورزی پایدار و معیشت های سازگار با محیط زیست تیم متخصصی، متشکل از تسهیلگرانی با سابقه کاری مرتبط با کشاورزی، محیط زیست، مطالعات اقتصادی، ترویج و علوم اجتماعی، نیز مباحث سلامت و بهداشت -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند، لطفا طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه و مدارک حقوقی مرتبط)، سوابق کاری و برنامه زمان بندی و تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 2 مهر ماه سال 1399 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریائی و تالابها، دفتر طرح حفاظت از تالابهای ایران) ارسال نمائید. لینک دانلود
4 شرح خدمات اجرایی طرح تنوع بخشی به معیشت های خانوارهای روستایی شرکت ها و سازمانهای مردم نهادی که در حوزه توسعه روستایی فعالیت دارند -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی، قیمت پیشنهادی مدارک مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری و در خصوص دانشگاه‌ها نیاز به ارائه مدارک حقوقی مرتبط می‎باشد– رزومه و طرح پیشنهادی) به همراه فازبندی، گام های اجرایی و ریز هزینه ها مشمول بر تمامی کسورات قانونی را حداکثر تا روز شنبه مورخ 1399/6/15 به آدرس پست الکترونیک طرح حفاظت از تالاب‌های ایران wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمائید. لینک دانلود
5 شرح خدمات فعالیت ظرفیت‌گستری برای دست‌اندرکاران برنامه مدیریت تالاب‌ها (آنلاین) آب، محیط‌زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، جامعه‌شناسی و ترویج و علوم اجتماعی، اقتصاد منابع و ... -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند، لطفا طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه مدارک حقوقی مرتبط) سوابق کاری و برنامه زمان بندی، تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا تاریخ 1399/06/03 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به آدرس تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
6 شرح خدمات ارزیابی خدمات اکوسیستمی و شناسائی راهکارهای افزایش تاب آوری، سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه مدیریت منابع طبیعی، اقتصاد، ترویج و علوم اجتماعی، کنترل آلودگی های محیطی و نیز مباحث سلامت و بهداشت و یا رشته های مشابه -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند، لطفا طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه و مدارک حقوقی مرتبط)، سوابق کاری و برنامه زمان بندی و تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 12 شهریور سال 1399 ماه به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111) ارسال نمائید. لینک دانلود
7 شرح خدمات "ساماندهی مستندات طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایران و تهیه بسته ابزاری جلب مشارکت مردم در احیای تالاب ها" تحصیلات مرتبط با امور مدیریت دانش، مستندسازی، برنامه ریزی، مدیریت محیط زیست، آموزش، طراحی گرافیکی و علوم کامپیوتر -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی مشتمل بر بیمه، مالیات، ارزش افزوده) حداکثر تا تاریخ 30 تیر ماه 1399 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
8 شرح خدمات برگزاری پویش مردمی جهت اجرای اقدام عمومی برای حفاظت از تالاب ها در دو سطح تالاب های سراسر کشور و دریاچه ارومیه تحصیلات مرتبط با امور رسانه، تبلیغات، محیط زیست و جامعه شناسی -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام¬های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 7 تیر ماه 1399 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
9 تمدید زمانی- شرح خدمات پشتیبانی لجستیکی از برگزاری کارگاه های آموزشی و ظرفیت سازی فعالین حوزه رسانه و خبر مرتبط با آب و تالاب و گردهمایی خبرنگاران تالابی -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ چهار شنبه 7 خرداد ماه 1399 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمایند. لینک دانلود
10 کارشناس ارتباطات طرح حفاظت از تالاب های ایران برای دریاچه ارومیه ارتباطات، روابط عمومی و محیط زیست -- -- -- علاقمندان می توانند از طریق ارسال رزومه خود را به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com اقدام نمایند. قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران (معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران مهلت ارسال 5 خرداد ماه 1399 لینک دانلود
11 شرح خدمات پشتیبانی لجستیکی از برگزاری کارگاه های آموزشی و ظرفیت سازی فعالین حوزه رسانه و خبر مرتبط با آب و تالاب و گردهمایی خبرنگاران تالابی -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ چهار شنبه 10 اردیبهشت ماه 1399 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمایند. لینک دانلود
12 شرح خدمات پشتیبانی برگزاری دومین جشنواره ایده‌ها و محصولات نوآور با تأکید بر جلب مشارکت مردم در حفاظت و احیا تالاب های کشور -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ چهار شنبه 10 اردیبهشت ماه 1399 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمایند. لینک دانلود
13 بازدیدهای میدانی انتقال تجارب از مزارع و باغات سایت‌های نمونه برای کشاورزان پروژه الگوسازی مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه -- -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی، قیمت پیشنهادی مدارک مورد نیاز حداکثر تا تاریخ 30 فروردین 99 به آدرس پست الکترونیک: wetland.ciwp@gmail.com طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارسال نمائید. لینک دانلود
14 انجام تسهيلات برگزاري «نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه های تالابی کل کشور» -- -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا پس از مطالعه شرح خدمات پیوست، پاکت مالی به صورت مهر و موم شده را حداکثر تا تاریخ 20 اسفند 98 به آدرس تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارسال نمائید. لینک دانلود
15 هماهنگ کننده طرح حفاظت از تالاب های ایران مهندسی کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی، مدیریت/مهندسی محیط زیست، مهندسی/مدیریت منابع آب، مهندسی آبیاری و زهکشی -- -- 1 قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران(معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها)- محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران -- مهلت ارسال 15 فروردین ماه 1399-- رزومه خود را به آدرس پست الکترونیک ciwp.vacancy@gmail.com ارسال بفرمایید. لینک دانلود
16 شرح خدمات مطالعات بازار، برندینگ و توانمندسازی جوامع محلی جهت دسترسی هر چه بهتر به بازار و ترویج کسب و کارهای سازگار با منابع دریاچه ارومیه مدیریت کسب و کار،بازاریابی، تبلیغات، برندینگ، جامعه شناسی و ترویج و علوم اجتماعی، کار آفرینی، اقتصاد منابع و محيط زيست -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی، قیمت پیشنهادی مدارک مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری و در خصوص دانشگاه‌ها نیاز به ارائه مدارک حقوقی مرتبط می‎باشد– رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 30 فروردین 99 به آدرس: تهران بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارسال نمائید. لینک دانلود
17 شرح خدمات اجرای طرح " پرداخت برای خدمات اکوسیستمی با کشاورزان حاشیه تالاب کانی برازان – روستای خورخوره" ترویج و آموزش کشاورزی، آبیاری و زهکشی، اقتصاد کشاورزی، زراعت، باغبانی، گیاهپزشکی و محیط زیست -- -- -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، سوابق کاری و برنامه زمان بندی کاری، تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را حداکثر تا تاریخ 10 بهمن ماه 1398 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها) ارسال نمائید. لینک دانلود
18 چارچوب شرح خدمات برنامه ریزی منطقه ای برای حفاظت و مدیریت یکپارچه حوضه آبریز دریاچه ارومیه مدرک کاری و تجربه کاری ترجیحا مرتبط با محیط زیست- آمایش سرزمین، برنامه ریزی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی -- خانم/آقا -- اشخاصی که تمایل به همکاری دارند لطفا، طرح توجیهی، قیمت پیشنهادی مدارک مورد نیاز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری – رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرایند استعلام در دو پاکت مجزا (پاکت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاکت ب: پیشنهاد مالی به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 98/11/26 به آدرس: تهران بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، طرح حفاظت از تالاب های ایران ارسال نمائند. لازم به ذکر است ضروری است تمام صفحات طرح پیشنهادی و مالی مهر و امضاء گردد. لینک دانلود
19 شرح خدمات پشتیبانی انجام فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های ایران در مرحله اول ظرفیت سازی و توان افزایی دبیرخانه های مدیریت زیست بومی (در سطح منطقه ای) -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را حداکثر تا تاریخ 98/11/12 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
20 شرح خدمات پشتیبانی انجام فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های ایران در پروژه «همکاری در احياء درياچه اروميه» در استان آذربایجان غربی حسابداری، کارپردازی، مستندسازی (گزارش نویسی) -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام¬های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه¬ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 14/11/98 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
21 شرح خدمات پشتیبانی انجام فعالیت های طرح حفاظت از تالاب های ایران در پروژه «همکاری در احياء درياچه اروميه از طریق مشاركت جوامع محلي" در استان آذربایجان شرقی حسابداری، کارپردازی، مستندسازی (گزارش نویسی) -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 14/11/98 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، کد پستی 1463914111 ارسال نمائید. لینک دانلود
22 شرح خدمات ترجمه اطلاعات و دستاوردهای طرح حفاظت از تالاب های ایران جهت انتشار در سطح بین الملی -- -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ مدارک حقوقی مرتبط با دارالترجمه و سوابق کاری به همراه بودجه پیشنهادی را حداکثر تا تاریخ 98/10/24 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، ساختمان معاونت محیط زیست دریایی) یا به آدرس ایمیل wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمائید. لینک دانلود
23 ارزشیاب ملی طرح حفاظت از تالاب های ما -- -- -- -- علاقمندان می بایست رزومه کاری به همراه نامه درخواست را به آدرس ایمیل ciwp.vacancy@gmail.com ارسال نمایند. - نوشتن عنوان شغل در موضوع ایمیل ضروری می باشد. - قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران(معاونت محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست)- محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران . - مهلت ارسال 11 اسفند ماه 1398 می باشد. لینک دانلود
24 مشاور مدیریت مالی طرح حفاظت از تالاب های ایران فوق لیسانس حسابداری، مدیریت مالی، حسابرسی -- -- -- علاقمندان می بایست رزومه کاری به همراه نامه درخواست را به آدرس ایمیل ciwp.vacancy@gmail.com ارسال نمایند. - نوشتن عنوان شغل در موضوع ایمیل ضروری می باشد. - قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران(معاونت محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست)- محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران . - مهلت ارسال 5 بهمن ماه 1398 می باشد. لینک دانلود
25 کارشناس برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد برنامه ریزی کلان -- -- -- علاقمندان می بایست رزومه کاری به همراه نامه درخواست را به آدرس ایمیل ciwp.vacancy@gmail.com ارسال نمایند. - نوشتن عنوان شغل در موضوع ایمیل ضروری می باشد. - قرارداد با طرح حفاظت از تالاب های ایران(معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست)- محل خدمت تهران- پارک پردیسان- سازمان محیط زیست- معاونت محیط زیست طبیعی- بلوک D- دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران . - مهلت ارسال 20 دی ماه 1398 می باشد. لینک دانلود
26 طراحی و چاپ کتاب ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها -- -- -- -- طراحی و چاپ کتاب ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها در 230 صفحه، تیراژ 1000 عدد، چهار رنگ، قطع وزیری اشخاصی که تمایل به همکاری دارند، قيمت پيشنهادي را حداکثر تا تاریخ 98/09/13 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به آدرس پست الکترونیک wetland.ciwp@gmail.com ارسال نمایند. لینک دانلود
27 شرح خدمات تعیین ظرفیت برد گردشگری مدرک دانشگاهی و تجربه کاری مرتبط با علوم طبیعی، اکولوژی، گردشگری، طبیعت گردی محیط زیست و منابع طبیعی، تخصص در زمینه سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شرکت، گواهی ارزش افزوده، سوابق کاری، رزومه و طرح پیشنهادی را طبق فرایند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 98/09/5 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالابها) ارسال نمائید. لینک دانلود
28 پایش جامع فاز ششم پروژه «ﻫﻤﮑﺎري در اﺣﯿﺎي درﯾﺎﭼﻪي اروﻣﯿﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار و ﺣﻔﺎﻇﺖ از تنوع زیستی» مدیریت آبیاری، زراعت و باغبانی، اقتصاد کشاورزی، گیاه پزشکی، خاکشناسی، ترویج و آموزش کشاورزی و محیط زیست -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی و مدارک مورد نیاز شامل روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات، اساسنامه، گواهی ارزش افزوده، (در خصوص دانشگاه مدارک حقوقی مرتبط) سوابق کاری و برنامه زمان بندی، تیم کاری به همراه بودجه پیشنهادی را در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی- پاكت ب: پيشنهاد مالي) حداکثر تا تاریخ 98/08/30 به دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران (به آدرس: بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالابها) ارسال نمائید. لینک دانلود
29 شرح خدمات "حفاظت از گونه‌های مهم، کلیدی یا حفاظت از زیستگاه‌های گونه‌ها در مصب‌های ورودی به دریاچه ارومیه یا تالاب‌های اقماری آن در محدوده استان آذربایجان غربی" محیط‌زیست، جامعه شناسی و ترویج و علوم اجتماعی، اقتصاد منابع -- -- -- اشخاصی که تمايل به همكاري دارند لطفا،‌ طرح توجیهی، قيمت پيشنهادي و مدارك مورد نياز (روزنامه تاسیس، روزنامه تغییرات، اساسنامه شركت، گواهی ارزش افزوده، سوابق كاري-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرايند استعلام در دو پاكت مجزا (پاكت الف: مدارک حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گام های اجرایی- پاكت ب: پيشنهاد مالي به همراه ریز هزینه ها و کسورات قانونی) حداکثر تا تاریخ 98/08/28 به آدرس: تهران، بزرگراه حکیم، پارک پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی، طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارسال نمائید. جهت دریافت شرح خدمات بر روی لینک روبرو کلیک نمایید. لینک دانلود


 • فرم دعوت به همکاری
 • * نام و نام خانودگی : * جنسیت :
 • * پست الکترونیک : * پست الکترونیک :
 • * رشته تحصیلی : * مقطع تحصیلی :
 • * تاریخ تولد :
  * عنوان شغلی مورد تقاضا :
 • * ارسال رزومه :
  * ارسال تصویر :
 • * کد امنیتی : کاراکترهای موجود در تصویر زیر را در کادر بغل وارد نمایید: