تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن :
۹۸۲۱-۸۸۲۴۱۶۵۸+
فکس :
۹۸۲۱-۸۸۲۴۱۶۵۸+
آدرس :
تهران ، بزرگراه حکیم، پارک طبیعت پردیسان، معاونت محیط زیست دریایی و تالاب ها، دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران

فرم انتقادات و پیشنهادات