تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن :
۹۸۲۱-۸۸۲۴۱۶۵۸+ , ۹۸۲۱-۴۲۷۸۱۴۲۸-۳۰+
فکس :
۹۸۲۱-۸۸۲۴۱۶۵۸+
آدرس :
تهران : اتوبان همت، مابین اتوبان یادگار امام و اتوبان شیخ فضل الله، پارك طبیعت پردیسان، ساختمان معاونت محیط زیست طبیعی، بلوک D -دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران

فرم انتقادات و پیشنهادات