حمایت مالی

حمایت مالی

طرح حفاظت از تالاب های ایران در راستای ادامه فعالیت های خود سند 5 ساله ای را برای بازه زمانی 2020-2025 تدوین نموده است که برای اجرایی شدن آن به دنبال جذب منابع مالی از سوی حامیان ملی و بین المللی می باشد.
علاقمندان می توانند جهت انجام مکاتبه و هماهنگی در این خصوص از طریق پست الکترونیک طرح به آدرس wetland.project@gmail.com اقدام نمایند.