دولت ژاپن

دولت ژاپن دولت ژاپن به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار همواره یکی از دولت های پیشرو در زمینه حمایت از سایر کشورها بوده است. از این رو از سال 2014 میلادی در حاشیه دیدار نخست وزیر این کشور با رئیس جمهور ایران، توافق گردید دولت ژاپن در زمینه احیای دریاچه ارومیه با دولت ایران همکاری نزدیک داشته باشد. بر همین اساس و ضمن برقراری ارتباط از طریق سفارت ژاپن با برنامه توسعه ملل متحد، فرصت های مختلف جهت همکاری مشترک برای احیای دریاچه ارومیه بررسی گردید که در نتیجه آن طرح حفاظت از تالاب های ایران به واسطه تجارب ارزشمندش در زمینه مدیریت یکپارچه زیست بوم های تالابی از جمله دریاچه ارومیه و آموخته هایی که طرح در اجرای پایلوت های کشاورزی پایدار طی سال های 1389 و 1390 در محدوده تالاب های پریشان و ارومیه کسب کرده بود به عنوان پلتفرمی مناسب جهت همکاری با دولت ژاپن از طریق تعمیم دستاوردهای پیشین طرح در احیای دریاچه ارومیه شناسایی و معرفی گردید.