دستاوردهای طرح

از زمان آغاز به کار طرح حفاظت از تالاب های ایران، این طرح تلاش کرده که علل ریشه ای تخریب تالاب های ایران را با بکارگیری رویکرد اکوسیستمی کنوانسیون تنوع زیستی در سه سطح محلی، حوضه آبریز و ملی بررسی و رفع نماید. در نتیجه این تلاش های صورت گرفته در این صفحه به برخی از دستاوردهای کلیدی این طرح به شرح ذیل اشاره خواهد شد.