گزارش تصویری از مراسم امضای سند فاز پنجم پروژه کشاورزی