گزارشات و مستندات

گزارشات و مستندات

این بخش شامل گزارش های تصویری از رویداد های مهم طرح حفاظت از تالاب های ایران در طول فعالیت کاری خود و همچنین گزارش های سالانه طرح از سال 2014 تا سال 2019 میلادی، گزارش ارزیابی میان دوره و گزارش ارزیابی پایان دوره فاز نخست طرح از محل منابع تسهیلات جهانی محیط زیست می باشد، که از طریق منوی سمت راست قابل دسترس هستند.