تالاپ تولوپ تالاب

در راستای برنامه های آشنایی کودکان با فرهنگ و هنر ایران و جهان، «موزه ی عروسک های ملل »، بسته های آموزشی، فرهنگی و هنری طراحی و تولید می کند تا کودکان، از راه بازی و ساخت اسباب بازی و عروسک، با فرهنگ و هنر و طبیعت ارزشمند سرزمین خود و کشورهای دیگر آشنا شوند. این بسته ی آموزشی، با هدف رشد خلاقیت هنری، شناخت گونه های گیاهی و جانوری تالاب های ایران و تقویت احساس مسئولیت کودکان برای حفاظت از طبیعت با حمایت «طرح حفاظت از تالاب های ایران » تهیه شده و فرصتی است تا کودکان با هنر، زیبایی بیافرینند و با خلق منظره ی زیبای یک تالاب، با زیبایی های طبیعت آشنا شوند. به این ترتیب، هم به ارزش های هنر بیش تر پی می برند و هم در پاسداری و حفظ ارزش های ملی و طبیعی سرزمین خود احساس مسئولیت می کنند.
در این بسته، تمام ابزارهای لازم در چاپ پارچه، برای شما آماده شده اند تا بتوانید تابلویی زیبا از یک تالاب خلق کنید، تالابی با گونه های گیاهی و جانوری بسیار زیبا!
این بسته ی آموزشی برای کودکان بزرگتر از 5سال، نوجوانان، آموزشگران و مروجان محیط زیست و مربیان هنر کودک، مناسب است.
در تمام اجزای این بسته، از مواد برگشت پذیر به طبیعت و برخی از مواد، مانند لاستیک مهرها، نمد استامپ ها و اسفنج بسته بندی از ضایعات کارخانه ها، استفاده شده است.