گزارش مدیریت مشارکتی به منظور حفاظت از مناطق بکر و دست نخورده و بهره‌برداری خردمندانه از پوشش گیاهی تالاب قره قشلاق

 طی مطالعات پایش تهیه طرح مدیریت تالاب قره‌قشلاق در سال 92-91، همزمان با آغاز خشک ‌شدن و کم‌آبی گسترده در منطقه از سویی و حذف یارانه علوفه از سوي ديگر، تالاب شاهد هجوم جوامع محلی از برخی روستاهای پیرامون منطقه ‌در اواسط تابستان، برای علوفه ‌چینی بود که با دستگاه‌های کمباین و علف‌چین برای برداشت گیاهان تالابی اقدام می‌نمودند، این شيوه برداشت علوفه از نظر زمانی هنگامی اتفاق می‌افتاد که پرندگان جوجه‌آور که در محدوده تالاب اقدام به زادآوری کرده و هنوز فاقد قدرت پرواز بودند و در حین علف‌چینی داخل ماشین علف‌چین گرفتار شده و از بین می‌رفتند. همچنین در بررسی‌های مرحله شناخت تدوین برنامه مدیریت تالاب مشخص شد تاکنون هیچ سازوکار مدونی برای مدیریت برداشت گیاهان و یا کنترل چرای بیرویه دام یا چرا در خارج از فصل در محدوده تالاب وجود نداشت، بدین منظور رعایت زمان مناسب علف‌چینی و دست‌کم محدود کردن جدی آن در مراکز حساس زیستگاه از اولویت‌های مدیریت پایدار منطقه به شمار مي‌رود.
 همچنین در این فرایند، شناسایی ظرفیت‌ها و تدوین سازوکاری برای مدیریت و برداشت خردمندانه گیاهی از تالاب به عنوان اولین گام در تحقق حفاظت مشارکتی تالاب مد نظر قرار گرفت و باتوجه به وجود پتانسیل بالای جوامع محلی بهره بردار پیرامون تالاب که علاقه‌مند به  مشارکت در مدیریت و حفاظت از منطقه هستند تشکیل گروه‌های محلی مدافع تالاب در دستورکار قرار دارد.