گزارش اطلاعات پایه گونه شنگ دریاچه پریشان

تالاب بین المللی پریشان از جمله مهمترین تالابهای آب شیرین داخلی ایران و یکی از مناطق حفاظت شده تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به شمار می رود. ویژگی‏های منحصر به فرد این تالاب سبب گردیده تا این تالاب به عنوان یکی از سایت‏های پایلوت طرح حفاظت از تالاب‏های ایران مورد انتخاب شود.
شنگ معمولی با نام علمی (Lutra lutra) از جمله گونه‏ های شاخص زیست‏بوم‏های پاک محسوب میشود که امروزه با تهدیدات روز افزونی در تالاب پریشان رو به رو است.
شنگها به خوبی به زندگی در آب و نزدیکی آن سازگارند. آنها بدنی دراز و مارپیچ بلند، پاهایی کوتاه و بلند،و دمی عضلانی و باریک دارند. سر شنگ مسطح و سوراخ بینیی، چشم و گوش همگی در یک خط قرارمیگیرند. این ویژگیها این حیوان را قادر میسازد تا در هنگام شنا از این سه حس به طور همزمان استفاده کنند.
با توجه به روند خشکسالی به وجود آمده در این تالاب مطالعه و بررسی و ضعیت این گونه در محدودة مورد نظر بیش از پیش ضروری بوده است. در این راستا پروژه ای با هدف ارتقاء سطح آگاهی و توانمندسازی جوامع محلی در پایش وضعیت موجود شنگ (سمور آبی) برای حفاظت از این گونه در تالاب پریشان تعریف گردید    که گزارش پیش رو در این راستا تهیه و آماده شده است.