پیش نویس برنامه ساماندهی قایقرانی در تالاب زریبار/ زریوار

تالاب زريبار از لحاظ مظاهر طبيعت و محيط زيست و هم‌چنين امكان بهره‌برداري‌هاي متفاوت انساني از قبيل گردشگري براي منطقه حائز اهميت است. لذا با لحاظ مضرات و معایب توسعه گردشگری ورزشی بر این تالاب زیبا بایستی ضمن توسعه گردشگري و تفرج به حفظ سلامت و توسعه پایدار آن اندیشید. یکی از عواملي كه احتمالاً بر اثر احداث ایستگاه گردشگری متوجه تالاب زریبار خواهد بود، عبورگردشگران توسط قایق به قسمت های مختلف تالاب و محل زادآوری پرندگان و رویشگاه های گیاهان خواهد بود که تاثیرات بسیار نامناسبی روی این گونه های جانوری و گیاهی خواهد داشت. لذا قبل از احداث ایستگاه گردشگری بایستی این مشکلات احتمالی بررسی گردیده و سرویس‌های گردشی به گردشگران بایستی کاملاً حساب شده باشد تا به سلامت تالاب آسیبی وارد نگردد. فصل بهار و تابستان فصل زادآوری پرندگان تالاب است لذا در این فصل تردد قایق های موتوری در تالاب به علت وجود گردشگر، افزایش یافته که در برخی اوقات زاد و ولد پرندگان را دچار آسیب و مشکل می کند لذا باید برای تعداد قایق ها، زمان تردد و محل های عبور و مرور آنها برنامه ریزی کرد و برخی از محل¬ها را برای قایق رانی ممنوع اعلام نمود.
اکنون قایقرانی بدون قوانین خاصی در حال انجام است و آیئن نامه خاصی در ارتباط با اینکه چه بخش هایی برای قایقرانی به چه شکل مناسب است وجود ندارد. به دلیل کمبود امکانات مناسب و بدون توجه به ضررهای زیست محیطی برای گردشگری و اکوتوریسم تاکنون استفاده های گردشگری از تالاب در بسیاری از موارد به ضرر آن بوده و پایدار نیست.