پوستر فراخوان انتخاب قهرمان تالابی و محیط بان نمونه تالابی

فراخوان شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب محیط بان نمونه تالابی سال 1398


در نظر است به منظور شناسایی، جمع آوری و طبقه بندی تجربیات موفق مرتبط با حفاظت بهینه اکوسیستمهای تالابی و تشویق و گسترش فرهنگ تالابی در کشور، برنامه سالانه انتخاب قهرمان تالاب طبق روال هر سال همزمان با روز جهانی تالابها (2 فوریه 2020 میلادی مصادف با 13 بهمن 1398) برگزار گردد. همچنین به منظور قدر دانی از اقدامات شایسته و زحمات بی شائبه حافظان تالابهای کشور، برنامه انتخاب و تقدیر از محیط بانان نمونه تالابی نیز همراستا با برنامه فوق برگزار می گردد. در این بخش از رقابت، محیط بانان نمونه تالابی همزمان با روز جهانی تالابها معرفی و از ایشان قدردانی می گردد.
مهلت ارسال مدارک تا 30 آذر ماه 1398 می باشد.
جایزه قهرمان تالاب در سه بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی و فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی اهداء خواهد شد.
شرایط شرکت در این رویداد به شرح ذیل می باشد. شرایط شرکت در برنامه انتخاب قهرمان تالاب:
1- در سه بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی و فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی اقدامات انجام شده در 5 سال اخیر مورد پذیرش می باشد.
2- در دو بخش فعالیتهای اجرایی و مشارکت مردمی تنها اشخاص حقوقی واجد شرایط شرکت در این رویداد می باشند.
3- در بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط شرکت در این رویداد می باشند.
4- اشخاص حقیقی و حقوقی که طی 5 سال گذشته عنوان قهرمان تالاب را اخذ نموده اند، واجد شرایط شرکت در این رقابت نمی باشند.
5-در بخش فعالیتهای تحقیقاتی- مطالعاتی ارسال اصل مقالات، کتاب و ... الزامی می باشد.
6- در بخش فعالیتهای اجرایی، دارا بودن نامه تاییدیه (معرفی نامه) از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه الزامی می باشد.
7- در بخش مشارکت های مردمی، دارا بودن نامه تاییدیه (معرفی نامه) از سوی شبکه تشکل های زیست محیطی استان مربوطه الزامی می باشد.
بدیهی است به درخواست هایی که واجد شرایط فوق الذکر نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. مهلت ارسال مدارک تا 30 آذر ماه 1398 می باشد. فرمهای دریافتی توسط کمیته داوران بررسی و نتایج آن در روز جهانی تالابها 13 بهمن ماه اعلام خواهد شد. به نفرات برتر تندیس قهرمان تالاب و جوایزی اهداء خواهد گردید. لطفاً اطلاعات درخواستی را به آدرس تهران- اتوبان حکیم- پارک طبیعت پردیسان-ساختمان تحقیقات- طبقه سوم - معاونت محیط زیست دریایی و تالابها- دفتر حفاظت و احیاء تالابها و آدرس پست الکترونیک wetland.bureau@doe.ir ارسال نمایید.
برای شرکت در رویداد مذکور فرم مورد نیاز را دانلود کرده و پر نمایید و همراه با تمامی مشخصات ذکر شده به آدرس پست الکترونیک فوق ارسال نمایید.
1- فرم انتخاب قهرمان تالابی از طریق کلیک بر روی این لینک امکانپذیر است.
2- فرم انتخاب محیط بان نمونه تالابی از طریق کلیک بر روی این لینک امکانپذیر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره   42781350 تماس حاصل بفرمایید.