بروشور اردک مرمری

مشخصات کلی اردک مرمری:
طول بدن این گونه 38-41 سانتی متر است. اردکی است کوچک جثه، که از خوتکا کمی بزرگتر است با پرو بال قهوه‏ای تیره و روشن مشخص با طرح مرمری، لکه تیره بیضوی شکل در اطراف چشم دیده می‏شود. سر بزرگ و گردن دراز تر از خوتکا است. در زمان پر ریزان پر و بال متفاوتی با سایر فصول ندارند. تنها اردک روی آب‏چر است که نر و ماده هم شکل دارد. در پرواز بال‏ها کمرنگ است. رنگ دم نخودی مایل به سفید، اغلب در لابلای نیزارها و بوته‏ها و نیزارها پنهان می‏شود. صدای پرنده نر شبیه (جیک) و پرنده ماده (سوت) مانند است. پس سرش اندکی بلند و بزرگ می‏نماید از دور گردن بلندش بسیار نمایان است.