بروشور گونه های در معرض خطر حوضه آبریز ارومیه

بروشور گونه های در معرض خطر حوضه آبریز ارومیه


گوزن زرد

گوزن زرد ایرانی در گذشته در اکثر مناطق خاورمیانه زندگی می‏کرد، ولی دراثر تخریب محل‏های زندگی آن و یا شکار بی رویه در اکثر مناطق نابود شده و تنها تعداد بسیار کمی در حوضه رودخانه کرخه باقی مانده بود که به همت کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست تعدادی از آنها بعد از زنده گیری در منطقه‏ای به نام "دشت ناز" در نزدیکی شهر ساری انتقال یافتند که بلافاصله تعداد آنها رو به افزایش گذاشت. تا اینکه از سال 1356 تا 1365 تعدادی از آنها در شش مرحله به جزیره اشک دریاچه ارومیه انتقال داده شدند که در حال حاضر تعداد 320 راس در جزیره مذکور بسر می‏برند و به خوبی با محیط جزیره خو گرفته‏اند.

فلامینگو

فلامینگو پرنده‏ای اجتماعی می‏باشد که در سال‏های گذشته در دستجات بسیار بزرگ در دریاچه ارومیه جوجه آوری میکرد. اما متاسفانه در سال‏های اخیر بعلت کم شدن غذای آن در دریاچه جمعیت آن بشدت کاهش پیدا کرده است و از آن دسته‏های 60 هزارتائی فلامینگوها دیگر خبری نیست. غذای این پرنده در دریاچه سخت پوستی بنام آرتمیا می‏باشد که در سالهای ایر بعلت پایین آمدن سطح آب دریاچه و بالا رفتن شوری آن جمعیت آرتمیا بشدت کاهش پیدا کرده است. لذا این پرنده دیگر قادر به جوحه آوری در دریاچه نمی‏باشد. لذا همکاری کلیه نهادها و سازمان‏ها برای احیاء دریاچه ضروری می‏باشد تا بتوان در حفاظت تنوع زیستی دریاچه موفق گردید.