بروشور مشخصات پلیکان خاکستری

مشخصات پلیکان خاکستری


پلیکان‌ها از بزرگترین پرندگان دنیا هستند که توانایی پرواز کردن دارند. پرندگانی مهاجرند و مانند سایر پرندگان مهاجر جهان بین زیستگاه‌های تولیدمثلی و زمستان گذرانی مهاجرت می‌کنند. پلیکان‌ها پرندگانی آبزی هستند؛ بنابراین زیستگاه آن‌ها دریاچه‌های آب شیرین و لب شور، رودخانه‌های بزرگ و دهانه آن‌ها و سواحل دریا است. اولین ویژگی ظاهری همه پلیکان‌ها که در اولین نگاه جلب توجه در زیر منقار است. این کیسه پوستی چین خورده می‌کند، کیسه گلویی و بسیار انعطاف‌پذیر است و می‌تواند تا انتهای گلو از هم باز شود. برخی از مردم گمان می‌کنند که این کیسه برای ذخیره غذا کاربرد دارد، در حالی که پلیکان‌ها برای ماهی‎گیری از آن استفاده می‎کنند  که هنگام ماهی‎گیری می‎تواند بیش از 10 لیتر آب را در خود جای دهد که معادل 7 بطری 5/1لیتری است.
دومین ویژگی ظاهری پلیکان‎ها وجود پرده کامل بین چهار انگشت پا است که در اصطلاح به آن پای پارو (Paddle Foot) شکل می‎گویند. پلیکان‎ها دارای پروازی شکوهمند و قوی هستند. در دسته یا گروه های کوچک یا بزرگ (بسته به گونه) و به طور معمول در یک خط مورب مایل پرواز می‎کنند. در هنگام پرواز، گردن آن‎ها به حالت خمیده و s شکل است. پس از چند بار بال زدن در هوا بال‎ها را باز کرده و روی توده هوا سر می‎خورند. پلیکان‎ها پرندگان به نسبت بی سر و صدایی هستند. نمایشات محدود سر و منقار در هنگام زادآوری در آن‎ها مشاهده می‎شود.