بروشور پایش آنلاین تالاب ها


به جهت کمک به اجرایی شدن برنامه مدیریت تالاب ها، طرح حفاظت تالاب های ایران با کمک شرکای خود اقدام به طراحی و اجرای برنامه پایش آنلاین تالاب های کشور نمود که نتیجه آن در فاز اول در سه ایستگاه پایش آنلاین اکوسیستمی در تالاب های چغاخور، کانی برازان، سولدوز و نوروزلو (آفلاین) و سامانه دسترسی آنلاین به داده ها می باشد که قابلیت تولید داده های لحظه ای و بلندمدت را دارند.

بروشور حاضر اطلاعات فنی و اجزای مختلف برنامه پایش تالاب های کشور را به تشریح و به صورت مجزا برای هرتالاب نشان می دهد.