نخستین عکسواره تالاب پریشان

عکس های پریشان را گردآوری می کنیم تا خاطرات پریشان را برای نسل های بعد حفظ کنیم.
مهلت ارسال آثار تا پایان آبان ماه 1399
جهت کسب اطلاعات بیشتر پوستر عکسواره خاطرات پریشان را از طریق کلیک بر روی لینک دانلود دریافت نمایید.