بروشور مشخصات پلیکان خاکستری

مشخصات پلیکان خاکستری


پلیکان ها از بزرگترین پرندگان دنیا هستند که توانایی پروازکردن دارند. پرندگانی مهاجرند و مانند سایر پرندگان مهاجر جهان بین زیستگاه های تولیدمثلی و زمستان گذرانی مهاجرت می کنند. پلیکان ها پرندگانی آبزی هستند؛ بنابراین زیستگاه آن ها دریاچه های آب شیرین و لب شور، رودخانه های بزرگ و دهانه آن ها و سواحل دریا است. اولین ویژگی ظاهری همه پلیکان ها، که در اولین نگاه جلب توجه در زیر منقار است. این کیسه پوستی چین خورده می کند، کیسه گلویی و بسیار انعطاف پذیر است و می تواند تا انتهای گلو از هم باز شود. برخی از مردم گمان می کنند که این کیسه برای ذخیره غذا کاربرد دارد، در حالی که پلیکان ها برای ماهی گیری از آن استفاده می کنند. که هنگام ماهی گیری می تواند بیش از 10 لیتر آب را در خود جای دهد که معادل 7 بطری 5/1لیتری است.
دومین ویژگی ظاهری پلیکان ها وجود پرده کامل بین چهار انگشت پا است که در اصطلاح به آن پای پارو (Paddle Foot) شکل می گویند. پلیکان ها دارای پروازی شکوهمند و قوی هستند. در دسته یا گروه های کوچک یا بزرگ (بسته به گونه) و به طور معمول در یک خط مورب مایل پرواز می کنند. در هنگام پرواز، گردن آن ها به حالت خمیده و s شکل است. پس از چند بار بال زدن در هوا بال ها را باز کرده و روی توده هوا سر می خورند. پلیکان ها پرندگان به نسبت بی سر و صدایی هستند. نمایشات محدود سر و منقار در هنگام زادآوری در آن ها مشاهده می شود.