مراسم روز جهانی تالاب ها در استان کردستان شهر سنندج و مریوان برگزار می گردد