برگزاری جشنواره ایده‌ها و محصولات نوآورانه با هدف حفاظت و احیای دریاچه ارومیه