برگزاری کارگاه مشورتی جهت تعیین نقش سمن‌ها در اجرایی شدن برنامه‌های مدیریت تالاب ها