تمدید مهلت ثبت نام در اولین جشنواره ایده ها و محصولات نوآورانه برای احیای دریاچه ارومیه با مشارکت مردم