افتتاح مجموعه وبینارهای آموزشی فعالین رسانه های مرتبط با آب و تالاب