همکاری دیجی‌کالا با برنامه توسعه ملل متحد برای بهبود معیشت ساکنان حوضه دریاچه ارومیه