همایش روز جهانی تالاب ها به میزبانی شهرداری منطقه بیست تهران برگزار گردید