نشست هم اندیشی تثبیت و تعمیم دستاوردهای طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از طریق مرور تجارب پروژه احیای دریاچه ارومیه