نشست معارفه پروژه بسط و توسعه مدیریت محیط زیست و معیشت‌های پایدار در تالاب بختگان برگزار شد