معرفی الگوهای موفق طرح حفاظت از تالاب‌های ایران؛ نشست انتقال تجارب طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با حضور سمن‌های فعال محیط‌زیستی