مراسم گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس کنوانسیون رامسر در کشور ایران و روز جهانی تالاب ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار گردید