مراسم معارفه دست‌اندرکاران پروژه «بسط و توسعه مدیریت محیط زیست و معیشت های پایدار در دریاچه ارومیه و تالاب های شادگان