لزوم هم راستا بودن برنامه‌ریزی‌ها در سطح کلان و مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه