عقد تفاهم‌نامه برنامه توسعه ملل متحد و هایپراستار برای فروش مستقیم محصولات کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه