در آستانه روز جهانی تنوع‌زیستی؛ کودکان و نوجوانان ورزنه با رنگ‌آمیزی به تالاب رنگ تازه بخشیدند