بیش از ٢ میلیون هکتار از تالاب‌های کشور پتانسیل کانون گرد و غبار شدن دارند