بیست و هفتمین نشست کمیته راهبری طرح حفاظت از تالاب‌های ایران برگزار شد