برگزاری کارگاه‌های جشنواره ایده‌ها و محصولات نوآورانه آغاز شد