اعطای کمک مالی WLI1 به پروژه‌های اطلاع‌رسانی، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی (CEPA)