استقبال از پرندگان مهاجر با پاکسازی تالاب در چهارمحال و بختیاری