آغاز فرایند همکاری های فی مابین طرح حفاظت از تالاب های ایران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی