آغاز فاز سوم احیا تالاب گندمان و برگزاری دومین کارگاه مشورتی تدوین برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز این تالاب