تالاب میقان

 • تالاب میقان دانلود

  مشخصات فیزیکی
  حوضه آبریز تالاب میقان با وسعتی برابر 549578 هکتار در موقعیت جغرافیایی 29"49"33 تا 52"44"34 عرض شمالی و 13"22"49 تا 55"17"50 درجه طول شرقی به صورت کاسه بسته ای است که بین رشته کوه های زاگرس و کوه های ایران مرکزی واقع شده و تمام سطح آن در استان مرکزی قرار گرفته است.این حوضه شامل 8 زیرحوضه مهم به نام های کرهرود، مهرآباد، ساروق، شهراب، آشتیان، ابراهیم آباد، خیرآباد و امان آباد می باشد و فاقد رودخانه دائمی است.بخش وسیعی از این حوضه به مساحت 353800 هکتار به دشت اختصاص دارد و بقیه را تپه ماهور و کوهستان تشکیل می دهد.میانگین بارندگی سالانه حوضه آبریز تالاب میقان 287 میلی متر می باشد.
  تالاب میقان که در فصل خشک کویر میقان نیز خوانده می شود در مرکز ایران و در فاصله حدود 8 کیلومتری شمال شرقی کلانشهر اراک و 5 کیلومتری جنوب شرقی شهر داودآباد در پست ترین قسمت دشت اراک و فراهان واقع شده است. این تالاب به دلیل قرار گرفتن در مرز زون های زمین شناسی سنندج - سیرجان و ایران مرکزی از تنوع زیستس قابل ملاحظه ای برخوردار است.به نحوی که بخشی از حوضه آبریز آن در رشته کوه زاگرس و بخش دیگر آن در ایران مرکزی قرار دارد. تالاب میقان یک دریاچه فصلی آب شور و یک منطقه فرورفته کویری است و اراضی اطراف آن توسط پوشش گیاهان بوته ای و درختچه ای شورپسند، ناهمواری های ماسه ای، مخروط افکنه های آبرفتی و دشت های هموار احاطه شده است.
  میانگین بارندگی سالانه ایستگاه اراک 308 میلیمتر، باد غالب از جهت غربی و جنوب غربی، حداکثر سرعن باد به وقوع پیوسته 123 کیلومتر بر ساعت، میانگین تبخیر سالانه 2036 میلیمتر، حداقل و حداکثر دمای مطلق به ترتیب -30.5 و +44 درجه سانتیگراد، میانگین دمای سالانه 14 دجه سانتیگراد،میانگین رطوبت زمستان و تابستان به ترتیب 63 و 28 درصد و میانگین رطوبت سالانه 46 درصد، طول دوره خشکی 150 روز در سال( از اوایل خرداد تا اوایل آبان) و میانگین ساعات آفتابی سالانه 2993 ساعت بوده است.
  محیط زیست طبیعی
  حوضه آبریز تالاب میقان به لحاظ جغرافیایی گیاهی بخشی از قلمرو ایرانی-تورانی محسوب می شود که در حاشیه تالاب دارای تیپ های گیاهی هیدروهالوفیت متنوعی است که خاص مناطق کویری و بیابانی است و در حلقه بعد از آن که مشتمل بردشت های اطراف پلایا است، تیپ های گیاهی استپی را در بر دارد و در ناحیه کوهستانی بالادست حوضه آبریز، دربردارنده تیپ های مناطق نیمه استپی می باشد.

  تالاب میقان
  • گزارش کارگاه سوم تالاب میقان
  • گزارش چهارمین کارگاه تالاب میقان