17 تالاب در کشور در حال تدوین برنامه های مدیریت جامع زیست بومی برای تالاب ها می‌باشند؛

علاوه بر 17 تالابی که فرایند تدوین و تصویب را طی نموده و در دست اجرا هستند، 17 تالاب دیگر در مرحله تدوین برنامه مدیریت جامع با رویکرد زیست بومی هستند. در این رویکرد که از اصول آن می‌توان به لزوم مشارکت تمامی دست‌اندرکاران از جمله جوامع محلی و سمن‌ها، طی فرایند پایین به بالا و برنامه‌ریزی در سطح حوضه آبریز اشاره کرد، در سلسله نشست‌های فنی و مشورتی نظرات اجماعی حاضرین جمع‌آوری شده و زمینه ساز تدوین برنامه مدیریت برای این تالاب ها شده و در گام بعدی در اختیار دست‌اندرکاران قرار می‌گیرد که پس از توافق روی آن از مجرای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شهرستان تصویب و جهت اجرا به کلیه دست اندر کاران ابلاغ می گردد.