توانمندسازی بانوان روستایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

CIWP به منظور نیل به اهداف کلی پروژه «الگوسازی مشارکت مردم برای احیا دریاچه ارومیه» که کاهش فشار بر منابع آب و خاک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است، علاوه بر تسهیل در استقرار تکنیک‌های کشاورزی پایدار در روستاهای پایلوت پروژه، اقدام به فعالیت های مکمل در گروه های مختلف اجتماعی از جمله زنان و جوانان روستایی نموده است که از آن جمله می توان به اجرای پروژه های «حمایت از معیشت‌های سازگار با منابع آبی» و «حمایت از راه اندازی صندوق خرد زنان روستایی» اشاره کرد. منظور از معیشت‌های سازگار با منابع آبی، فعالیت­های درآمدزایی است که پتانسیل جایگزین شدن با مشاغل ناسازگار با محیط‌زیست را دارند. طی این فعالیت، سعی بر آن است تا درآمد خانوارهای جامعه هدف از فعالیت­هایی که بر منابع آب و خاک فشار می­آورد کاسته و با فعالیت­های درآمدزای دیگر جایگزین شود. وجود اینگونه معیشت­ها، جدای از کاهش فشار بر منابع آب و خاک، موجب افزایش تاب آوری جامعه محلی در برابر نوسانات بازار محصولات کشاورزی و تغییرات اقلیمی (خشکسالی و دیگر پدیده­های طبیعی غیر مترقبه) نیز می‌گردد. علاوه بر این، هدف از اجرای فعالیت «حمایت از راه اندازی صندوق خرد زنان روستایی» تسریع فرایند سرمایه‌گذاري و تقویت بنیاد مالی و پس‌انداز در مناطق روستایی و نهایتاً توانمندسازي زنان روستایی از طریق حمایت از فعالیت‌هایِ سازگار با محیط زیست می‌باشد.
برخی از نتایج و دستاوردهای حاصل شده در فرایند الگوسازی مشارکت مردم در احیاء دریاچه ارومیه از طریق توانمندسازی بانوان روستایی به شرح ذیل می باشد:
-  تعداد سمن های همکار در پروژه=12
-  تعداد بانوان روستایی آموزش دیده با هدف احیا دریاچه ارومیه = 800
-  حمایت از تشکیل صندوق های خرد بانوان روستایی = 13 روستا
-   حمایت از تشکیل معیشت های سازگار با منابع آبی = 18 روستا
-  تعداد معیشت های سبز ایجاد شده = 12 گروه معیشتی
-  تعداد بانوان روستایی درگیر در پروژه = بیش از 400 نفر