تدوین و تصویب 17 برنامه مدیریت جامع زیست بومی برای تالاب های کشور و ابلاغ آن ها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانی جهت اجرایی نمودن با مشارکت تمامی دست اندرکاران؛

CIWP در همکاری مشترک بین سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه ملل متحد از سال 1384 با هدف کاهش یا حذف دائمی تهدیدات و به طور کلی پایداری و بقا اکوسیستم‌های تالابی ایران فعالیت خود را آغاز نموده است. در همین راستا در طول 15 سال گذشته تدوین برنامه‌های مدیریت جامع با رویکرد زیست‌بومی آغاز و تاکنون شاهد تدوین، تصویب و ابلاغ 17 مورد برنامه مدیریت برای تالاب‌های کشور بوده ایم. این برنامه‌ها در فرایندی پایین به بالا و مشارکتی تهیه و در سطوح مختلف مدیریتی در شهرستان و استان مورد تصویب قرار گرفته و توسط ساختار مدیریت بین‌بخشی شکل یافته که جوامع محلی و سمن‌ها نیز عضوی از آن هستند، اجرا می شود.