تدوین و تصویب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور (مصوب 04/02/96)

با تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت جامع برای تالاب‌های کشور و لزوم حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه موثر از آنها، وجود قوانین بالادستی و حمایتی از این اکوسیستم‌ها در جهت پشتیبانی از اجرای برنامه‌های مدیریت جامع ضروری می‌نمود. به همین جهت پس از تدوین پیش‌نویس این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست، به هیئت دولت برای بررسی، تصویب و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که پس از بررسی‌های مفصل و انجام تغییرات لازم به صورت لایحه به مجلس ارسال گردید. در نهایت قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور در مورخ 04/02/1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقب آن ابلاغ و لازم الاجرا شده است.