تدوین و تصویب آيين نامه نحوه حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي کشور (مصوب 02/04/94)؛

همزمان با تدوین پیش‌نویس قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور، پیش‌نویس آئین‌نامه‌ای برای حفاظت و مدیریت تالاب‌های کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و آماده شد که مکمل قانون حفاظت از تالاب‌های کشور به شمار می‌رود. در این آئین نامه که مفاد مهمی در جهت حفاظت از تالاب‌ها در آن ذکر شده است وظایف بسیار مهمی برعهده برخی از دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو گذاشته شده است. این آئین‌نامه نیز با حضور نمایندگان دست‌اندرکاران تالابی در سطح ملی تهیه و پس از انجام کار کارشناسی و تخصصی طولانی در کمیسون‌های مرتبط در هیئت دولت در مورخ 2 تیرماه 1394 مصوب و سپس برای اجرا ابلاغ گردید.