تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت برای 17 تالاب کشور

  تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت برای 17 تالاب کشور، که عبارتند از: دریاچه ارومیه، تالاب پریشان، تالاب شادگان، تالاب قره قشلاق، تالاب قوریگل،تالاب حله، تالاب آلاگل-آلماگل-آجیگل، تالاب چغاخور، تالاب دلتای رود شور و شیرین میناب، تالاب هامون، تالاب میقان، تالاب زریبار، تالاب گاوخونی،دریاچه بختگان، تالاب سولدوز، تالاب نوروزلو و خلیج گواتر.